Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2010/73 “Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası” konulu genelgesine göre;

a) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle müdahale yapılması gerektiğinde hekim tarafından karar verilen vakalar)

b) Hamileler,

c) 65 yaş üstü yaşlılar,

d) 7 yaşından küçük çocuklar,

f) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,

g) Engelliler (Değişik 2010/80 sayılı genelge) polikliniklerimizde öncelikli hizmet alabilmektedirler.

 

Bu öncelik grubunda yer alan hastalar için kayıt bankolarının yakınlarına “öncelikli levha” ile gösterilerek oturma grupları oluşturulmuştur.