Tarihçemiz
20 Şubat 2024

16.01.1960 tarihinde Samatya' da uzun yıllar kurulduğu semtin adı ile anılacak olan “İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi” 28.604 metrekare üzerine kurulu, 560 yatak kapasitesi ile inşa edilmiştir.

                                                                                  

Tarihler 16 Ocak 1960’ı gösterdiğinde ‘İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi’ zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Çalışma Bakanı Haluk Şaman’ın da hazır bulunduğu bir törenle açılmıştır. Hem yapım tekniği hem de sahip olduğu araç ve gereçlerle o dönem için “Balkanların en modern hastanesinde” 100 doktor, 65 hemşire, 339 yardımcı sağlık personeli ve 53 diğer personel olmak üzere toplam 557 çalışan göreve başlamıştır.

İlk Başhekim Dr. Mahir GÜVENÇER olup, yine aynı yıl içerisinde Dr. Saim AKSAN Baştabip olarak atanmış ve bu görevini 1975 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir.

Daha sonraki yıllarda adı,“Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.

1975 yılında Op.Dr. Mücahit ATMANOĞLU Baştabip olarak göreve başlamış, 1996 yılında emekliye ayrılmıştır.

1978 yılında S.S.K. Sağlık Tesisleri içerisinde ilk Hemodiyaliz Merkezi 8 makine ile hizmete girmiştir.

1981 yılında hastanede kreş açılarak çalışanların çocuklarına hizmet vermeye başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.

1985 yılında hemşire lojmanı binası, personel yemekhanesi ve poliklinik inşaatları yapılmış ve üst teras kapatılıp kat ilavesi sağlanarak yatak sayısı 804’e çıkarılmıştır.

                                                                                   

1987 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.

1992 yılında Op.Dr. M. Fazıl YAZICI 5 ay süreyle vekaleten Baştabiplik görevini yürütmüştür.

1996 - 2000 yılları arasında Doç. Dr. Mustafa CANİKLİOĞLU Baştabiplik görevini sürdürmüştür. Bu dönemde, Kan Merkezi, 5 yataklı Post-Op Yoğun Bakım Ünitesi, Patoloji Laboratuarı yenilenerek Kreşin üstünde hizmet vermeye başlamıştır. Tomografi cihazı hizmete girmiş, Endoskopi Ünitesi açılmıştır. Ayrıca, Acil Servis inşaatı ve Yoğun Bakım Ünitesi inşaatının büyük bölümü tamamlanmıştır.

2000 - 2004 yılları arasında Doç. Dr. Gazi ZORER Baştabiplik görevini yürütmüştür. Bu dönemde Acil ünite yeniden yapılandırılarak, Poliklinik Osmaniye' ye taşınmış Merkez Poliklinik yatış işlemleri ve özel dal poliklinikleri hizmeti için kullanılmıştır. 2001 yılında merkezi sterilizasyon ünitesi kurulmuştur. Güvenlik Hizmetleri, Danışma Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Birimi hizmet sunumuna başlamıştır. 2000' li yıllarda kalite çalışmalarının başladığı hastanede 2002 yılında “TS-EN ISO – 9000 Kalite Güvence Belgesi” alınmıştır. 2003 yılında Yoğun Bakım yatak sayısı 12' ye çıkarılarak zemin kattaki yerine taşınmıştır. Ayrıca Acil Servisin altında 4 adet Acil Ameliyathane hizmete açılmış, Ameliyathane Katları yeniden restore edilmeye başlamıştır. 

1970’li yıllardan beri konuşulan ancak kimsenin uygulamaya cesaret edemediği sağlık hizmetlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi, sağlıkta Dönüşü’mün bir parçası olarak 19 Şubat 2005 tarihinde gerçekleşir. Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastanenin adı “Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.

2004-2021 yılları arasında Prof.Dr. Özgür YİĞİT başhekimlik görevini  yürütmüştür.


2005 yılında eskiden hemşire lojmanı olarak kullanılan binanın restorasyonu tamamlanmıştır. Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuarı ve Cildiye Kliniği bu binaya taşınır. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği de aynı binada yataklı servis olarak hizmet vermeye başlar. Hastane ana binasında Diyaliz Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve ameliyathaneleri de içeren 4. Dilatasyon bölümü güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2005 yılında tamamlanır.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda “Hasta Hakları Birimi” kurularak hasta ve yakınları için sunulan hizmet sırasında yaşanan aksaklıklara hemen müdahale edilmeye başlanır.

                                                                                                                                                                       
                                                                                                     


Ana bina yataklı servislerinin büyük bir kısmını kapsayan 5. ve 6. dilatasyon güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının kat kat tamamlanmasının ardından hasta odaları için tuvalet, banyo standardizasyonu sağlanır ve odalar hasta ve refakatçilerinin konforu düşünülerek koltuk ve televizyonlarla donatılır. Sunulan hizmet gereği olan internet, otomasyon ve intranet gibi çağımızın bilişim alanındaki en önemli çalışmaları hızlandırılarak tüm klinik ve poliklinikler bilgisayarlar ve diğer cihazlarla donatılır.

Hastane binası güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, merdiven ve asansörlerin bulunduğu orta blok 3. dilatasyon bölümünde devam eder. Hasta ve çalışanlar için asansör sayıları arttırılır.

2021 yılında Doç.Dr. Mehmet Toptaş başhekimlik görevine başlamıştır.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Türkiye’nin en iyi hastanesi olma” vizyonu ile  en önemli ve modern hastanelerinden biri olmanın gururuyla yoluna devam ediyor. Sürekli yenilenmeyi, büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen hastanede kullanılan teknoloji ve teçhizatının modernliği, hizmet veren kadronun bilgi birikimi ve tecrübesi, gelen hastaları aileden biri gibi gören ve insanı temel alan hizmet anlayışı ile her gün binlerce hastanın derdine derman oluyor.


İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi İlk On Yılı


"İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi İlk on Yılı" Kitapçığını PDF olarak İndirmek İçin Tıklayınız (56 Mb.)

Istanbul Egitim Arastirma Hastanesi Ilk 25 Yil