Girişimsel Radyoloji
14 Aralık 2023

                                                                    Girişimselrad.jpg

Girişimsel Radyoloji, tanı ve tedavi uygulamalarını görüntüleme eşliğinde yaparak pek çok hastalığın tespit ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Merkezimiz, Radyoloji Bölümünde deneyimli uzman kadrosu, modern teknolojileri ve multidisipliner yaklaşımları ile Biyopsiler, Santral Venöz İşlemeler, Drenajlar, Tanısal Anjiyografiler, Anjioplastiler, Venöz Tedaviler, Embolizasyon Tedavileri, Nörovasküler İşlemler, Stent Uygulamaları, Anevrizma Koil Uygulamaları, Onkolojik Tanı ve Tedavi İşlemleri ve Ablasyon İşlemleri konusunda hastalarımıza hizmet vermektedir.