Nükleer Tıp
19 Eylül 2022

nükleer tıp1.jpg

Hastanemizin Nükleer Tıp Kliniği; Merkez Yerleşkesi F Blok 1.Katta bulunmakta olup; hafta içi 5 gün, 08.00-17.00 saatleri arasında ayaktan tedavi hizmeti vermektedir.

Hastanemizin Nükleer Tıp Kliniği; 2 Profesör Doktor, 2 Doçent Doktor, 5 Uzman Doktor, 1 Hemşire ve 1 Sağlık Fizikçisi ile hizmet vermektedir.

Hastanemiz Nükleer Tıp Kliniğinde Yapılan İşlemler: Tümör görüntüleme, sentinel lenf nodu çalışması, lenfosintigrafi, iyot-131 tüm vücut tarama, hepatik arter perfüzyon çalışması, radyonüklid tedavi, Y-90 mikroküre radyonüklid tedavi, kemik pet, kalp FDG pet, beyin pet, Ga-68 PSMA pet, Ga-68 DOTA peptid pet, tümör FDG pet, akciğer perfüzyon sintigrafisi, akciğr ventilasyon SPECT , beyin perfüzyon SEPCT , sisternografi, miyokard perfüzyon SPECT, Farmakolojik stres, Miyokard attenüasyon düzeltme, kemik sintigrafisi,anatomik korelasyon, kemik iliği sintigrafisi, enfeksiyon odağı araştırması, lökosit işaretleme, paratiroid sintigrafisi, tiroid sintigrafisi, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid uptake çalışması, anatomik korelasyon, tükrük bezi sintigrafisi, ösefagus transit çalışması, mide boşaltma çalışması, gastroösefajial reflü çalışması, karaciğer dalak sintigrafisi , selektif dalak sintigrafisi, gastrointestinal kanama çalışması, mekkel divertikülü araştırması, hepatobiliyer sintigrafi , hemanjiom görüntüleme, böbrek sintigrafisi, böbrek parankim sintigrafisi, vezikoüreteral reflü sintigrafisi, böbrek sintigrafisi,testis sintigrafisi dakriosintigrafi.

Son teknoloji donanımları ve fiziki alt yapısı ile hem görüntüleme hem de tedavi alanlarında hizmet vermektedir.