Amaç ve Hedeflerimiz
01 Şubat 2024

Hastanemiz üst yönetimi, hizmet sunumu sırasında politikamız dahilinde bizden beklenen sağlık hizmetinin karşılanması için gerekli şartlar da dahil olmak üzere, hastanemizin ilgili fonksiyonlarında ve seviyelerinde kalite politikasını destekleyecek içerikte ve ölçülebilir şekilde kalite hedeflerini yönetim değerlendirme toplantılarında belirler. Kalite hedeflerinin sunulan hizmetin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarına katkı sağlaması planlanır.

Belirlenen hedefler düzenli aralıklarla yapılan yönetim değerlendirme toplantılarında görüşülür. Hedeflere ulaşmak üzere alınması gereken aksiyonlar planlanır ve bir sonraki yönetim değerlendirme toplantısında sonuçlar gözden geçirilerek izlenir.

Kalite hedefleri tespit edilirken mevcut durum verileri göz önünde bulundurulur. Eğer mevcut durum bilinmiyorsa tecrübelerimiz doğrultusunda tahmini hedefler belirlenir.

Hedeflerin izlenme ve değerlendirmelerin yapılma şekilleri ilgili dokümanlarda belirtilmiştir.