Değerlerimiz
11 Ocak 2022

Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek, etik kurallar çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapmak ve uzmanlık eğitimi vermek, güvenilir, çağdaş, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hastanemize başvuran hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, çalışan memnuniyetini göz önüne almak, çalışanlar ve hastalar tarafından tercih edilebilir şartları oluşturmak.