Projelerimiz

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında ve "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler"

Proje-1: 
Sorumlu Birim: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı(www.ua.gov.tr)
Program: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri Larenks Kanserli Hastaların Hayata Yeniden Uyumunda Sağlık Çalışanları
Hayata Yeniden Dönüş
Proje Bütçesi: 8190 Avro
Proje Sahibi Kuruluş: SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uygulama Yeri: SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Açıklama: 

Proje-2 : 
Helath Educatıonand Promotion in Society-İnstitutional and Civic initiatives” POLONYA / LODZ, 07-10 Haziran 2011
Program: Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Çalışma Ziyareti
Proje Katılımcısı: Doç.Dr.Özgür Yiğit

Proje 3: Çalışma Ziyaretleri 2011 akademik yılı 2.döneminde
“Helath Educatıon and Promotion in Society” POLONYA / LODZ,”
Program: Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Çalışma Ziyareti
Proje Katılımcısı: Doç.Dr.Ramazan DANSUK

Proje 4: Ev Sahipliği
Program: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ortak Konulu (Transversal) Program Çalışma Ziyaretleri 2012-2013 akademik döneminde 22-26 Eylül 2012 tarihleri arasında Health + Education : Quality Health Services” konusunda ev sahipliği yapacaktır.