İşitme Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi
14 Aralık 2023

                                                                                    i

İşitme Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezimiz,uzmankadrove modern cihazlarla hizmet sunmaktadır. Merkezimizde pediatrik (bebek,çocuk) ve erişkin hastalara yönelik sağlık hizmeti verilmektedir. Komple Odyolojik Tetkik (Saf Ses Odyometri, Çocuk Odyometri, Yüksek Frekans Odyometri, Serbest Alan Odyometrisi, Görsel Şartlandırma Odyometrisi,DavranımOdyometrisi), İmmitansmetrik İnceleme (226 Hz ve Yüksek Frekans Timpanometri, Geniş Bant Timpanometri, Östaki Fonksiyon Testleri, Refleks Decay), İşitsel Beyin Sapı Cevabı (Klik ABR, Tonal ABR, Kemik ABR), ASSR, Otoakustik Emisyon Testi (TE ve DP), Koklear İmplant Fittingi (Programlama), Yenidoğan İşitme Taraması, Denge Testleri (Pozisyonel Testler, Okülamotor Testler, Kalorik Testler, VEMP), Ses Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Konuşma Bozuklukları Danışmanlığı (Kekemelik, Gecikmiş Konuşma, Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukların Danışmanlığı), Çocuk İşitme ve Konuşma Eğitimi, Dil ve Konuşma Danışmanlığı (PLS5, TEDİL), İşitsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi (EARS, MAIS, MUSS) işlemleri yapılmaktadır. Merkezimizde 4 Odyometre Cihazı, 1 İşitme Cihazı Objektifi Uygulama Sistemi (Rem, Serbest Alan Sistemi, Vra Sistemi), 1 Geniş Bant Timpanometre, 3 Timpanometre, 3 ABR Cihazı (1 tanesinde VEMP+ASSR modülü mevcut), 2 Otoakustik Emisyon Cihazı, 3 Tarama ABR Cihazı, 6 Sessiz Kabin, 1 VNG Cihazı, 1 vHIT, 1 Postürografi, 1 VR (Sanal Gerçeklik) Cihazı, 1 Hava Kalorik Test Cihazı, 1 Su Kalorik Test Cihazı, 3 Ayrı Koklear İmplant Ürününün Programlama Sistemleri mevcuttur. Merkezimize başvuran işitme sorunu, denge bozukluğu, ses ve konuşma bozukluğu gibi değişik hasta gruplarına tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır.