Hizmet Sunulan Birimler
09 Temmuz 2021

HİZMET SUNULAN BÖLÜMLER

Klinik ve Laboratuvarlar

 1. Acil Tıp Kliniği
 2. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
 3. Beyin ve Sinir Cerrahisi
 4. Biyokimya ve Klinik Biyokimya
 5. Dahiliye Klinikleri
 6. Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği
 7. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 8. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
 9. Genel Cerrahi Klinikleri
 10. Göz Hastalıkları
 11. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
 12. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği
 13. Nöroloji Kliniği
 14. Nükleer Tıp Kliniği
 15. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 16. Patoloji
 17. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
 18. Radyoloji Kliniği
 19. Üroloji Kliniği
 20. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 21. Hematoloji Kliniği

Poliklinik Düzeyinde Hizmet Veren Birimler

1. Allerji Polikliniği

2. Çocuk Onkolojisi

3. Endokronoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

4. Gastroenteroloji

5. Kardiyoloji

6. Nefroloji

7. Aile Hekimliği

8. Çocuk Cerrahisi

9. Göğüs Cerrahisi

10. Göğüs Hastalıkları

11. Kalp Ve Damar Cerrahisi

12. Psikiyatri

13. Radyasyon Onkolojisi

14. Hematoloji

15. Sigara Bırakma Polikliniği

16.Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

17. Obezite Polikliniği

18. Algoloji

19. Tıbbi Onkoloji

20. Nütrisyon Polikliniği

21. Enfeksiyon Hastalıkları

22. Plastik Cerrahi

 Üniteler

1. Ağrı Ünitesi                   

2. Ağız Ve Diş Hastalıkları

3. Ayaktan Kemoterapi

4. Endoskopi

5. Hemodiyaliz

6. Klinik Psikoloji

7. Koroner Bakım

8. Organ Ve Doku Nakil

9. Odyoloji

10. Periton Diyaliz

11. Radyasyon Onkolojisi

12. Uyku Merkezi

13. Yenidoğan
14.Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Bakım-Takip Polikliniği