Bölüm Kalite Sorumluları

Bölüm Kalite Sorumluları ve Risk Analiz Sorumluları

Başhekimlik

Uz. Dr. Hasan ÖKMEN

Meral KURT DURMUŞ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kürşat FAZLA

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Meral Kurt DURMUŞ

Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Seyhan KESKİN

Arşiv Birimi

Hasta Taşıma, Karşılama ve Yönlendirme Elemanı Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

Cenaze ve Morg İşlemleri Birimi Hizmetleri

Teknik Servis Hizmetleri

Terzihane Birimi Hizmetleri

Berberlik Hizmetleri

Satın Alma – Gider Tahakkuk Servisi

Müdür Yardımcısı

Yasin YÜCE

Bilgi İşlem Birimi

Hizmet Alımı Kontrol Birimi

Doğrudan Temin Birimi

Muayene ve Komisyon Birimi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri

Fatura Servisi

Müdür Yardımcısı

Elif GÜLERCE ARSLAN

 

Gelir Tahakkuk Servisi

Kreş Hizmetleri

Nöbetçi Memurluk Hizmetleri

Uluslararası Hasta Birimi

Destek ve Kalite Hizmetleri Takibi

Santral Birimi Hizmetlerinin Takibi

Garaj Birimi Hizmetlerinin Takibi

TİG İşlemleri

İstatistik Birimi Hizmetleri

Müdür Yardımcısı

İlknur ÇOBAN

Biyomedikal - Klinik Mühendislik

Verimlilik Birimi

Ayniyat Saymanlığı

Personel Servisi

Müdür Yardımcısı

Nejdet KODAŞ

Maaş Tahakkuk - Döner Sermaye Servisi

Evrak Servisi

Sigorta İşlemleri

Adli ve Hukuk İşleri Birimi Hizmetler

Temizlik Hizmetleri

Müdür Yardımcısı

Arzu KAPLANOĞLU

Güvenlik Hizmetleri

Teknik Servis Hizmetleri

Destek ve Kalite Hizmetleri Takibi

Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmetleri

İnşaat, Bakım, Onarım Takibi

Arşiv Birimi Hizmetleri

Sosyal Servis

Dr. Sezayi PAMUK

İkram DOĞAN

Merkez Polikliniği

Dr. Sezayi PAMUK

Dr. Abdullah Cüneyt BESLER

Ali Alper TULUMOĞLU

Süleymaniye Ek Hizmet Binası

Dr. Abdullah MERCAN

Uz. Dr. Sevim BALTALI

Nejla TÜRK

Osmaniye Polikliniği Sağlık Kurulu

Dr. Alper ÖZEL

Emine ÇOLAK

Zeytinburnu Polikliniği

Dr. Esra KARABAL ARDA

Saltanat ŞİMŞEK

Sivil Savunma

Sakin OTLU

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Nursena BALCI

Biyokimya Laboratuvarı

T.Uz.Mevlüde AYYILDIZ YENİGÜN

Meryem ÇETİNKAYA

Radyoloji Laboratuvarı– MR-BT-USG- Girişimsel Radyoloji

Doç. Dr. Abdullah Soydan MAHMUTOĞLU

Toygun YABAN

Patoloji Laboratuvarı

Doç. Dr. Cem LEBLEBİCİ

Tuğba AYŞAR

Eczane – Sıhhi Sarf

Ecz. Şükran ÇELİK

Endoskopi Ünitesi

Doç. Dr. Kenan BÜYÜKAŞIK

Şebnem CİHAN

Sterilizasyon Ünitesi

Uz. Dr. Nagehan Didem SARI

Duygu SOYTAŞ

Nükleer Tıp

Prof. Dr. Nurhan ERGÜL

Burcu KOZANLILAR

Göz Kliniği ve Ameliyathanesi

Prof. Dr. Hülya GÜNGEL

Uz. Dr. Özen AYRANCI OSMANBAŞOĞLU

Gülcihan GÜNEY

Diyaliz Ünitesi

Doç. Dr. Selma ALAGÖZ

Ebru HÖBEK

Dahiliye Klinikleri -Solunum Laboratuvarı

Doç. Dr. Feray AKBAŞ

Gülten KÜÇÜKAL

Zuhal KAYA

KBB Kliniği veAmeliyathanesi - Uyku

Laboratuvarı -Odyoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Özgür YİĞİT

Doç. Dr. Ayşe Pelin YİĞİDER

Duygu AYDOĞAN

Sevim DİLAVER

Esat ALKAYA

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi- Koroner Anjio Ünitesi

Doç. Dr. Ahmet ÖZ

Nuray BEKTAŞ

Üroloji Kliniği, Ameliyathanesi ve

ESWL Ünitesi

Uz. Dr. M. Gökhan TOKTAŞ

Doç. Dr. Ayşe Pelin YİĞİDER

Habibe GÜNDOĞDU

Sevim DİLAVER

Ortopedi Kliniği ve Ameliyathanesi

Doç. Dr. Yunus ATICI

Op. Dr. Ahmet ŞENEL

Hatice ARSLAN

Özgür ÖZÇELİK

KadınDoğum Kliniği ve Ameliyathanesi-

Septik Ünitesi-Doğumhane-Acil

Uz. Dr. Besim Haluk BACANAKGİL

Op. Dr. Ahmet ŞENEL

Semayer ZÜLCAN

Özlem ŞAHİN

Gülen KAVSA

Berna BOZAY

Dilara SESLİ

Elif ATEŞ

İnfertilite Servisi

Uz. Dr. Şener YALÇINKAYA

Seher DEMİR

Yenidoğan Ünitesi/Bebek Odası

Doç. Dr. Gamze ÖZGÜRHAN

Aysun YILMAZ

Türkan ŞİMŞEK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Doç. Dr. Gamze ÖZGÜRHAN

İpek TURAN

Çocuk Hastalıkları Acil

Uz. Dr. Aslı KIBRIS

Dursun TOPRAK

Genel Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi -

Acil Ameliyathanesi

Doç.Dr.Ufuk Oğuz İDİZ

Op. Dr. Coşkun ÇAKIR

Cemile SARIMEHMETOĞLU

Sevgi ATEŞ TEKİN

Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Ufuk EMRE TOPRAK

Ayşegül DORUK

Beyin Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi

Doç. Dr. Okan TÜRK

Op. Dr. Coşkun ÇAKIR

Ayşegül DORUK

Sevgi ATEŞ TEKİN

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

(Yoğun Bakım Üniteleri)

Uz. Dr. Abdurrahman TÜNAY

Prof. Dr. Veysel ERDEN

Hatice Özge EGE

Hasret TEKİN

Sevda ÖTER DUMAN

Ağrı Ünitesi

Ameliyathaneler

Tıbbi Onkoloji ve Ayaktan Kemoterapi

Uz. Dr. Nilay Şengül SAMANCI

Betül KARS

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği-

Fizik TedaviÜnitesi

Doç. Dr. Ebru AYTEKİN

Habibe GÜNDOĞDU

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Meryem KEÇECİ

Dermatoloji Kliniği- PUVA

Doç. Dr. Ayşe Esra KOKU AKSU

Gülcihan GÜNEY

Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Özgür DİKME

Emine SÜLEYMANOĞLU

Diyet Uzmanlığı

Dyt. Aysun NAZLI

Hematoloji Ünitesi

Doç. Dr. Osman YOKUŞ

Ceylan BAŞARAN

Transfüzyon Merkezi

Uz. Dr. Kıvılcım ULUSAN

Hülya YAVUZ

Radyasyon Onkolojisi

Doç. Dr. Özlem MERMUT