Tıbbi Onkoloji ve Kemoterapi Ünitesi
14 Aralık 2023

                                                                                               Onkoloji

Tıbbi Onkoloji ve Kemoterapi Ünitemizde kanser ilaç tedavisi, kanserin tipine,hastalığın evresine,kanser hücresinin patolojik özelliklerine, kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişikliklere,hastanın yaş, yandaş hastalıklarına ve performansına göre belirlenir.Bu değerlendirme için diğer dallarla işbirliği yaparak tedavi planı ve ilaç seçimi uzman hekimlerimiz tarafından yapılır. Hastanemizde, kanser hastalarımızın tedavisine hizmet veren Tıbbi Onkoloji ve Kemoterapi Ünitemizde, hastalara uygulanacak olan ilaçlar Tam Otomatize Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazları ile negatif basınçlı ve steril alanda hazırlanmakta, hastaya özel barkod ve kimlik doğrulayıcılar ile tatbik edilmektedir. Bu sistemler vasıtasıyla hazırlanmış olan medikal tedavi ve bütüncül tedavi süreci güvenle devam etmektedir.