HAL HATIR EKİBİ ÇALIŞMA TALİMATI
15 Şubat 2019

1. AMAÇ

Hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınları ile hizmet sunan çalışan memnuniyetini arttırmak.

2. KAPSAM

Yataklı servisler ve tüm çalışanları kapsar. 

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

Hal Hatır Ekibi: Yataklı Sağlık Kurumlarındahizmet alan ve hizmet verenlerin memnuniyetini yükseltmek amacıyla 2-3 kişiden oluşturulan ekiptir.

5. SORUMLULAR

  Başhekim Yardımcısı, Hal Hatır Ekibi

6. FAALİYET AKIŞI

  1. Hal Hatır Ekibi tarafından günlük ziyaret planı hazırlanır.
  2. Yatan hastalar plana göre yerinde ziyaret edilerek kısa ve samimi görüşmeler yapılır. Yapılan ziyaretlerde hizmet alan kişilerin algılanan hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile kişilerin ve yakınlarının hal hatırları sorulur ve dinlenir. Sorunların tespit edilerek çözümüne yönelik düzenlemeler yapılır. Yapılacak olan bu görüşmelerde esas olan kişinin halini dinlemek, anlamak ve iyi bir misafirperverlik örneği göstermektir.
  3. Görüşme sırasında kişilere pozitif yönde telkinde bulunularak, kişilerin memnuniyet düzeyinin artırılması hedeflenir.
  4. Görüşme sayısı en az 3(üç) olarak hedeflenmekle birlikte, hastanın hastanede kalış gün süresine bağlı olarak görüşme sayılarında artma veya azalma olabilir.
  5. Yapılan görüşmelerde hastaya ilk ziyaret yapılıyorsa Yatan Hasta ve Hasta Yakını(I. Aşama)” formu doldurulur, daha önce ziyaret yapılmış ise Yatan Hasta ve Hasta Yakını(II. Aşama)” formu doldurulur, taburcu olacak ise “Yatan Hasta ve Hasta Yakını(III. Aşama”) formu doldurulur.
  6. Görüşmelerde tespit edilen sorunların çözümü için doğrudan yönetim ile irtibata geçerek takibi yapılır.
  7. Yerinde çözüm yapılabilecek sorunlar için ilgili sorumlu ile iletişime geçilerek sorun giderilir. Ekibe yerinde çözümler yapabilmesi için teknik hizmetler, yemek hizmetleri, temizlik hizmetleri ve güvenlik hizmetleri ihtiyaç halinde yardımcı olur.
  8. Ekip üyeleri tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili günlük/haftalık raporlar oluşturularak başhekime sunulur.