CV-TR
13 Haziran 2024


GÖKTEN ÖNGEL

Ögrenim Bilgisi
2013
SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/ISLETME YÖNETIMI (DR)
Tez adı: Saglık çalısanlarının yasamıs oldukları is-aile yasamı çatısmasının örgütsel baglılık, is
doyumu ve isten ayrılma niyetine etkisi (2018) Tez Danısmanı:(PROF. DR. GÜNSELI MINE
GERNI)
Doktora BEYKENT ÜNIVERSITESI
2/Ocak/2019
2011
SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/HASTANE VE SAGLIK KURUMLARI YÖNETIMI (YL) (TEZSIZ)
Yüksek Lisans BEYKENT ÜNIVERSITESI
28/Agustos/2012
2000
TIP FAKÜLTESI/TIP PR.
Lisans KADIR HAS ÜNIVERSITESI
29/Temmuz/2005
2018
AÇIKÖGRETIM FAKÜLTESI/ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLIK HIZMETLERI BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELISIMI
PR. (AÇIKÖGRETIM)
Önlisans ATATÜRK ÜNIVERSITESI
3/Temmuz/2021
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
2023
TIMUR DORA, (2023). Örgütsel iletisimin ve algılanan örgütsel destegin örgütsel degisime direnç
üzerindeki etkisi, ISTANBUL BEYKENT ÜNIVERSITESI->Lisansüstü Egitim Enstitüsü->Isletme Ana Bilim
Dalı (Tamamlandı)
1.
2022
ERSAN AYBÜKE, (2022). COVID-19 korkusunun saglık çalısanlarının is performanslarına etkileri ve
örgütsel baglılıgın aracılık rolü, Beykent Üniversitesi->Lisansüstü Egitim Enstitüsü->Isletme Ana Bilim
Dalı (Tamamlandı)
2.
Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
1
2021-2022
Yüksek Lisans
Meslek Hastalıkları Türkçe 3
Karsılastırmalı Saglık Sistemleri Türkçe 3
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. GENÇER ÇELIK GÜLSAH, TASKIRAN ERKAN, Aydıngün Gökhan, ÖNGEL GÖKTEN (2023). Identifying
the Effect of Leader-Member Exchange on Workplace Loneliness: The Role Perceived Insider Status
. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13(3), 559-578., Doi: 10.26579/jocress.13.3.14
(Yayın No: 8535887)
2. TATLI HASAN SADIK, YAVUZ MELIH SEFA, ÖNGEL GÖKTEN (2023). The Mediator Role of Task
Performance in the Effect of Digital Literacy on Firm Performance. Academic Research and
Publishing U.G., 14(2), Doi: 10.21272/mmi.2023.2-08 (Yayın No: 8426007)
3. ÖNGEL GÖKTEN, BOZKURT GÖZDE, ÇELIK ISMAIL ERKAN (2022). COVID-19 vaccine attitude: A
review on turkey. International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES, 9(11), 44-50., Doi:
10.21833/ijaas.2022.11.005 (Yayın No: 7825839)
4. KOÇ OKTAY, SAHIN HAYRETTIN, ÖNGEL GÖKTEN, GÜNSEL AYSE, AITKEN SCHERMER JULIE (2022).
Examining Nurses’ Vengeful Behaviors: The Effects of Toxic Leadership and Psychological Well-
Being. Behavioral Sciences, 12, Doi: 10.3390/bs12110452 (Yayın No: 8043872)
5. ÖNGEL GÖKTEN, ÇELIK ISMAIL ERKAN, BOZKURT GÖZDE (2022). What Should Be Examined In The
Deaths of Children Under Five Years Old? Turkey Example. Cogent Social Sciences, Doi:
10.1080/23311886.2022.2081110 (Yayın No: 7701554)
6. ÖNGEL GÖKTEN, ÖZÇETIN MUSTAFA, ÇAG YAKUP, Yükselmis Ufuk, ÖNGEL VOLKAN, ISIK OLCAY
(2018). Thyroid function in healthy and unhealthy preterm newborns. African Journals Online
(AJOL), 18(2), Doi: 10.4314/ahs.v18i2.23 (Yayın No: 8425997)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
ÖNGEL VOLKAN, ALTINDAG ERKUT, ÖNGEL GÖKTEN (2014). Kisi Basına Saglık Harcamalarının
Saglık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri: MINT ve BRIC Ülkelerinin Karsılastırmalı Analizi.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014 (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:8426170)
1.
SÜSLÜ MURAT, ÖNGEL GÖKTEN (2023). TURIZM ISLETMELERINDE MÜSTERI ODAKLILIGIN ISLETME
PERFORMANSINA ETKILERI. INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and
Recent Trends 10. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8426174)
2.
ÖNGEL GÖKTEN (2023). PROFESSIONAL ETHICS IN NURSING: A RESEARCH IN PRIVATE
HEALTHINSTITUTIONS
. 10. Uluslararası Atlas Sosyal ve Beseri Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:8426177)
3.
GENÇER ÇELIK GÜLSAH, ÖNGEL GÖKTEN (2023). Ögrencilerin Pozitif Psikolojik Sermayesilerinin
Girisimcilik Niyetine Etkisi. SADAB 13. ULUSLARARASI SOSYAL ARASTIRMALAR VE DAVRANIS
BILIMLERI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8426182)
4.
ÖNGEL GÖKTEN (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON WHISTLEBLOWING: A
REVIEW FROM HEALTHCARE PROFESSIONALS. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES - VIII (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8426178)
5.
ÖNGEL GÖKTEN (2023). Üretim Isletmelerinde Örgüt Ikliminin Is Tatminine Etkisi. XIX. IBANESS
Congress Series on Economics, Business and Management (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:8426180)
6.
ÖNGEL GÖKTEN, BOZKURT GÖZDE (2022). Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Perspektifinden Saglık
Sistemlerinin Etkinligi: G7 Ülkeleri ve Türkiye. 3. Uluslararası Anadolu Bilimsel Arastırmalar
Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8006384)
7.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
IS, AILE VE ÇATISMA
Saglık Çalısanları Üzerine Bir Inceleme (2019)., ÖNGEL GÖKTEN, A Kitap, Editör:Öngel, Gökten,
1.
2
Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 112, ISBN:978-605-80499-1-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
8426184)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Örgütsel Davranıs Kavramlar ve Arastırmalar-II, Bölüm adı:(CEO Sosyal Agları: Sosyal Ag Teorisi
Açısından Bir Inceleme) (2023)., TATLI HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN, Özgür Yayınları, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 268, ISBN:978-975-447-703-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8467531)
1.
SOSYAL, INSAN VE IDARI BILIMLERDE ÖNCÜ VE ÇAGDAS ÇALISMALAR, Bölüm adı:(Performans
Yönetimi ve Yeni Nesil Performans Ölçümü: OKR Sistemi) (2023)., GENÇER ÇELIK GÜLSAH,
ÖNGEL GÖKTEN, TASKIRAN ERKAN, Duvar Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1269, ISBN:978-
625-6945-79-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426203)
2.
SOSYAL BILIMLERDE GÜNCEL ÇALISMALAR-II, Bölüm adı:(IS YASAMINDA SEFKATLI LIDERLIK)
(2023)., TASKIRAN ERKAN, GENÇER ÇELIK GÜLSAH, ÖNGEL GÖKTEN, Iksad Yayınevi, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 286, ISBN:978-625-367-158-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426215)
3.
IKTISADI VE IDARI BILIMLERDE Uluslararası Teori, Arastırma ve Derlemeler 1, Bölüm
adı:(YALNIZLIK VE IS YASAMINA YANSIMASI: ISYERINDE YALNIZLIK) (2023)., ÖNGEL GÖKTEN,
GENÇER ÇELIK GÜLSAH, TASKIRAN ERKAN, Serüven Yayınevi, Editör:Prof. Dr. Mustafa METE,
Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 550, ISBN:978-625-6760-05-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
4.
Sosyal, Beseri ve Idari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalısmalar II, Bölüm adı:(Isyerinde
Yalnızlık ve Isten Ayrılma Niyeti Arasındaki Iliskide Duygusal Tükenmenin Rolü) (2023)., GENÇER
ÇELIK GÜLSAH, ÖNGEL GÖKTEN, TASKIRAN ERKAN, Karadeniz Kitap, Editör:Mert, Yener Lütfü,
Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 418, ISBN:ISBN 978-625-8088-69-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın
No: 8335623)
5.
SOSYAL, BESERI VE IDARI BILIMLER TEMEL ALANINDA AKADEMIK ÇALISMALAR - II, Bölüm
adı:(ISYERINDE YALNIZLIK ve ISTEN AYRILMA NIYETI ARASINDAKI ILISKIDE DUYGUSAL
TÜKENMENIN ROLÜ) (2023)., GENÇER ÇELIK GÜLSAH, ÖNGEL GÖKTEN, TASKIRAN ERKAN, Artikel
Akademi, Editör:MERT, Yener Lütfü, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 450, ISBN:978-625-8088-69-4,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426209)
6.
Academic Studies in Health Sciences, Bölüm adı:(THE ROLE OF TECHNOLOGY READINESS IN THE
USE OF DIGITAL APPLICATIONS BY HEALTHCARE PROFESSIONALS) (2023)., Antep Zehra, TATLI
HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN, Platanus Kitap, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 229, ISBN:978-625-
75xx-xx-x, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426188)
7.
Akademik Perspektiften Yönetim ve Strateji Konuları, Bölüm adı:(Yönetimde Kadın Olmak ve Cam
Uçurum Sendromu) (2023)., GENÇER ÇELIK GÜLSAH, ÖNGEL GÖKTEN, TASKIRAN ERKAN, Yaz
Yayınları, Editör:Doç. Dr. Sahin KARABULUT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:978-625-
6524-39-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8564005)
8.
Teori ve Uygulamada Yönetim, Strateji, Organizasyon Analizleri
, Bölüm adı:(Uzaktan Çalısma ve Is Yasamında Kullanım) (2023)., GENÇER ÇELIK GÜLSAH, ÖNGEL
GÖKTEN, TASKIRAN ERKAN, Ekin Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-625-6460-
56-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426200)
9.
IKTISADI VE IDARI BILIMLERDE AKADEMIK ANALIZ VE TARTISMALAR, Bölüm adı:(Örgütsel Sinizmin
Örgütsel Vatandaslık Davranısına Etkisi: Saglık Çalısanları Açısından Bir Inceleme) (2022).,
ÖNGEL GÖKTEN, Özgür Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 880, ISBN:978-975-447-442-8,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426206)
10.
SALGIN SONRASI DÖNEMDEYENI ‘DIJITAL’ NORMAL
, Bölüm adı:(COVID-19 DÖNEMINDE DIJITALLESME VE ZORLAYICI FAKTÖRLER: YENI KURUMSAL
KURAM AÇISINDAN BIR INCELEME) (2021)., TATLI HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN, Nobel,
Editör:Ada, Serkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 345, ISBN:978-625-433-077-3, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Yayın No: 8426197)
11.
DIJITAL DÖNÜSÜMÜ ISLETME BILIMININ GÖZLÜKLERIYLE ANLAMAK, Bölüm adı:(DIJITAL ÇAGDA
TÜKETICILERIN ONLINE REZERVASYON TERCIHLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLER) (2021)., ÖNGEL
GÖKTEN, SÜSLÜ MURAT, NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK EGITIM DANISMANLIK TIC. LTD. STI.,
Editör:Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 314, ISBN:978-605-70670-5-0,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7350891)
12.
DIJITAL DÖNÜSÜMÜ ISLETME BILIMININ GÖZLÜKLERIYLE ANLAMAK
, Bölüm adı:(DIJITAL ÇAGDA TÜKETICILERIN ONLINE REZERVASYON TERCIHLERINI ETKILEYEN
FAKTÖRLER) (2021)., SÜSLÜ MURAT, ÖNGEL GÖKTEN, Nobel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 314,
ISBN:978-605-70670-5-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426193)
13.
Çocuklarda A’dan Z’ye Beslenme, Bölüm adı:(Oyun C?ocug?u ve Okul C?ocug?u Do?nemlerinde
Beslenme) (2020)., ÖNGEL GÖKTEN, Akademisyen Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 380,
ISBN:978-625-710-635-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8426191)
14.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
3
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. ÖNGEL GÖKTEN (2023). IÇSEL PAZARLAMA VE ÖRGÜTSEL BAGLILIGIN YENIDEN INCELENMESI:
KÜMELEME VE ILISKILER. Dicle Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi(34), 349-369., Doi:
10.15182/diclesosbed.1272846 (Kontrol No: 8531171)
2. ÖNGEL GÖKTEN (2023). HASTANE ITIBARININ SAGLIK ÇALISANLARININ IS TATMININE ETKISI. EKEV
Akademi Dergisi(94) (Kontrol No: 8426162)
3. TATLI HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN (2023). The Effect of Abusive Supervision on Intention to
Leave: The Mediating Role of Psychological Safety. Iktisadi Idari ve Siyasal Arastirmalar Dergisi,
8(21), Doi: 10.25204/iktisad.1239687 (Kontrol No: 8426015)
4. ALTINDAG ÖZDEN, ÖNGEL GÖKTEN (2023). ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AS A NEW
AGGRESSIVE BUSINESS MODEL IN THE FAMILY AND NON-FAMILY FIRMS: A LITERATURE REVIEW.
Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 32, Doi: 10.35379/cusosbil.1123931
(Kontrol No: 8426164)
5. GÜL NECMETTIN, ÖNGEL GÖKTEN (2023). Ise Adanmıslık Ve Örgütsel Özdeslesmenin Örgütsel
Vatandaslık Davranısına Etkisi. Anadolu Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi,
24(1), 451-470., Doi: 10.53443/anadoluibfd.1218757 (Kontrol No: 8300036)
6. ÖNGEL GÖKTEN (2023). Saglık Çalısanlarında Duygusal Emek: Demografik Özellikler Açısından Bir
Inceleme. ODÜ Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, Doi: 10.48146/odusobiad.1216608 (Kontrol
No: 8426160)
7. ÖNGEL GÖKTEN (2022). INSAAT SEKTÖRÜ ÇALISANLARININ IS SAGLIGI ve GÜVENLIGI
UYGULAMALARI HAKKINDAKI GÖRÜSLERI. Electronic Journal of Social Sciences, 21(84), Doi:
10.17755/esosder.1094786 (Kontrol No: 8426157)
8. ÖNGEL GÖKTEN, GENÇER ÇELIK GÜLSAH (2022). Covid-19 sürecinde hemsirelik ögrencilerinin
mesleki güdülenme düzeyleri. Aksaray Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi(3),
319-326., Doi: 10.52791/aksarayiibd.1128177 (Kontrol No: 7912893)
9. ÖNGEL GÖKTEN (2022). COVID-19 DÖNEMINDE HEMSIRELERDE MESLEKI TÜKENMISLIGIN ISTEN
AYRILMA NIYETINE ETKISI: IS DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAGLILIGIN ARACI ROLÜ. Üçüncü Sektör
Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(3), Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1849 (Kontrol No:
8426156)
10. GENÇER ÇELIK GÜLSAH, ÖNGEL GÖKTEN (2021). COVID-19 DÖNEMINDE SAGLIK ÇALISANLARININ
MARKETTEN EVE ONLINE ALISVERISE YÖNELIK DENEYIMLERINI OLUSTURAN FAKTÖRLER: IKI
ASAMALI KÜMELEME ANALIZI. Akademik Hassasiyetler, 8(17) (Kontrol No: 8426155)
11. ÖNGEL VOLKAN, TATLI HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN, SÜSLÜ MURAT (2021). Üniversite
Çalısanlarının Çok Yönlü Kariyer Tercihleri: Zaman Kullanım Egilimi ve Kisilik Özellikleri Açısından
Bir Inceleme. Alanya Akademik Bakis, 5, Doi: 10.29023/alanyaakademik.824945 (Kontrol No:
8426153)
12. ÖNGEL GÖKTEN, GERNI GÜNSELI MINE (2021). SAGLIK ÇALISANLARINDA IS-AILE YASAMI
ÇATISMASININ ÖRGÜTSEL BAGLILIK, IS DOYUMU VE ISTEN AYRILMA NIYETINE ETKISI. Atatürk
Üniversitesi IIBF Dergisi, 35(1), Doi: 10.16951/atauniiibd.835754 (Kontrol No: 8425999)
13. ÖNGEL GÖKTEN, SÜSLÜ MURAT (2020). Türkiye deki Vakıf Yüksekögretim Kurumlarında Algılanan
Hizmet Kalitesinin Ögrenci Memnuniyetine Etkisi. Dogus Universitesi Dergisi, 21, Doi:
10.31671/dogus.2020.456 (Kontrol No: 8426151)
14. DEMIR YENIGÜRBÜZ FATMA, Yükselmis Ufuk, SARI MEHMET YUSUF, ÖNGEL GÖKTEN, TÜRKKAN
EMINE, ADAL SERVET ERDAL (2013). Demir eksikligi anemisinin tiroid hormonları üzerine etkileri.
Abant Medical Journal, 2(1), Doi: 10.5505/abantmedj.2013.63835 (Kontrol No: 8425970)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. TATLI HASAN SADIK, ÖNGEL GÖKTEN (2023). YÖNETICILERIN RISK EGILIMLERININ BELIRLENMESI:
PROFILLENDIRME ARASTIRMASI. YÖNETIM ARASTIRMALARI / MÜHENDISLIK UYGULAMALARI
SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8426176)
Editörlük
SOSYAL BILIMLER PERSPEKTIFINDEN GÜÇ (Cilt III), Kitap, Editör, Gazi Kitabevi,
01.09.2020
1.
4