CV-TR
12 Şubat 2024

ADI-SOYADI: ASLI KIBRIS

UNVANI: UZMAN DOKTOR

UZMANLIK ALANI: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YAN DAL İHTİSASI BİLGİLERİ: YOK

İLETİŞİM ADRESİ: aslikibris@gmail.com

KLİNİK: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

TIBBİ İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI: ÇOCUK ACİL

EĞİTİM:

Üniversite : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

YAYINLAR:

Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri
1. Celtik C, Karal Y, Kıbrıs A, Kırçuval D. A Life-Threatening Condition In A Child With Chicken Pox : Eczema Herpeticum. Open journal Of Pediatrics, 2011, 1, 1-3.

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri
1. Duran R, Vatansever Ü, Aladağ N, Atmacaoğlu A, Acunaş B. Amniotik bant Sekanslı Olgu Sunumu. Trakya Üniv Tıp Fak Derg 2006;23(3):152-154.

2. Kıbrıs A, Sünnetçi E, Orhaner Biner B. Evaluation of Thrombophilic Gene Mutation and Hyperhomocysteinemia in Children with Ischemic Stroke. İskemik İnmeli Çocuklarda Trombofilik Gen Mutasyonu ve Hiperhomosisteinemi’nin Araştırılması. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ;2020;51(2):101-105.

DOI: http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.553407

3. Sünnetçi E, Kıbrıs A, Durankuş F. Investıgatıng Assocıated Factors Between Admıssıon To Pedıatrıc Emergency And Referral To Intensıve Care Unıt: A Retrospectıve Cohort Study. Pediatrik Acil Duruma Kabul ile Yoğun Bakım Ünitesine Sevk Edilme Arasındaki İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Gerçekleştirilen Bir Khort Etüdü.  Namık Kemal Tıp Dergisi 2020;  8(3): 344 ‐ 350.

Doi: https://doi.org/10.37696/nkmj.790186.

Ulusal kongre ve sempozyum bildirileri
1. Çeltik C, Atmacaoğlu A, Kurşun ÖS, Küçükuğurluoğlu Y, Tüzün B, Pala Ö. Suçiçeği Enfeksiyonu Seyrinde Gelişen bir Ekzema Herpeticum Olgusu, 39. Türk Pediatri Kongresi  konuşma özetleri ve Bildiri özetleri kitabi, s. 544, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Poster bildiri. 

2. Duran R, Vatansever Ü, Aladağ N, Atmacaoğlu A, Acunaş B. Amniotik bant Sekanslı Olgu Sunumu. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi Kongre Kitabı. s. 370-371, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, Poster bildiri. 

3. Tütüncüler F, Atmacaoğlu A, Gençhellaç H, Varol F. Primer Amenore ile başvuran Mayer Rokitansky Kuster Hauser Sendromlu Sendromlu Olgu. 43. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı. s.320, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum. Poster bildiri. 

4. Çelik H, Kurşun ÖS, Atmacaoğlu A, Vatansever B, Tütüncüler F. Çocuk Endokrin Polikliniğine başvuran Hastaların Bir Yıllık Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı. s.264, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum. Tartışmalı Poster Bildiri. 

5. Biner Orhaner B, Atmacaoğlu A, Özdağlı U. Derin Ven Trombozu İle Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu. VI. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Kongre kitabı, s. , 22-26 Mayıs 2007, Bursa, Poster Bildiri. 

6. Özgürhan G, Kıbrıs A, Samancı N. Yenidoğan Döneminde Metabolik Asidozla Başvuran Olgu: Hipoplastik Sol Kalp Sendromu. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-19) Bildiri Özetleri Kitabı. s. 156-157, EP89, 17-20 Nisan 2011, Muğla. Poster Bildiri. 

7. Kıbrıs A, Özgürhan G, Samancı N, Şenol E. Trombositopeni İle Başvuran Prematüre Olgu: Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonu.  Türk  Ped Arş 2011;46 Özel Sayı: 13-93. P-202 Poster Bildiri. 

8. Özgürhan G, Özçetin M, Kıbrıs A, Temiz RN,  Eriş D, Vehapoğlu A. Tüberküloz peritonitli olgu sunumu. 3. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi kitabı. S. 177, PS-19, 17-20 Aralık 2014, Ankara. Poster Bildiri. 

9. Kıbrıs A, Karakaya Z,  Özgürhan G, Vermezoğlu Ö, Alışkan S. Akut bilinç değişikliği ile başvuran çocuk olgu: Metamfetamin zehirlenmesi. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi kitabı. s., P-. 4-8 Kasım 2015, Antalya. Poster Bildiri. 

10. Kıbrıs A, Çaran B, Özgürhan G. Viral üst solunum yolu ile başvuran ve alkalen fosfataz yüksekliği saptanan selim geçici hiperfosfatazemi olgusu. 4. Çocuk Dostları Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı. s. 212, P-001, 24-26 Mart 2016, İstanbul. Poster Bildiri. 

11. Tosun E, Özgürhan G, Kıbrıs A, Dut R. Poland Sendromu tanılı bir olgu sunusu. 38. Pediatri Günleri 17. Pediatri hemşireliği günleri Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı s.136, P-28. 3-6 Nisan 2016, İstanbul. Poster Bildiri. 

12. Gülsen N, Şengör ZA, Kıbrıs A, Dut R. Kaza ile izotretinoin oral alınması ve kreatin kinaz yüksekliği olan bir olgu. 39. Pediatri Günleri 18. Pediatri hemşireliği günleri Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı. s., P-.  2-5 Nisan 2017, İstanbul. Poster Bildiri. 

13. Kıbrıs A, Koç B,Özgürhan G. İnfluenza B enfeksiyonuna bağlı gelişen selim akut miyozitli olgu sunumu. 39. Pediatri Günleri 18. Pediatri hemşireliği günleri Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı. s. , P-.  2-5 Nisan 2017, İstanbul. Poster Bildiri. 

14. Kıbrıs A,Baş C, Aktürk T. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı gelişen selim akut miyozitli olgu sunumu. Türk Pediatri Kurumu 3. Genç Pediatristler Kongresi bildiri ve özet kitabı. s.19,  P-006. 1- 3 Aralık 2017, İstanbul. Poster Bildiri. 

15. Kıbrıs A, Vermezoğlu Ö, Solmaz B, Eken G. Akut distonik reaksiyon ile başvuran çocuk olgu: Metoklopramid zehirlenmesi. Türk Pediatri Kurumu 3. Genç Pediatristler Kongresi bildiri ve özet kitabı. s. 19-20,  P-007.  1- 3 Aralık 2017, İstanbul. Poster Bildiri. 

16. Topacık E, Çetin KÖ, Kıbrıs A. Risperidon tedavisi sonrası gelişen akut distonik reaksiyon. Türk Pediatri Kurumu 3. Genç Pediatristler Kongresi bildiri ve özet kitabı. s.21, P-010. 1- 3 Aralık 2017, İstanbul. Poster Bildiri. 

17. Hasan D, Çaran B, Çetin B, Gülsen N, Kıbrıs A, Özgürhan G. Rutin tetkiklerinde veya tesadüfi olarak alkalen fosfataz yüksekliği saptanan selim geçici hiperfosfatazemi olguları. Türk Pediatri Kurumu  3. Genç Pediatristler Kongresi bildiri ve özet kitabı. s.52-52,  P-094. 1- 3 Aralık 2017, İstanbul. Poster Bildiri. 

18. Kıbrıs A,Aktürk T, Eken G. Suriyeli göçmen çocukta herpes zoster enfeksiyonu. 54. Türk Pediatri kongresi bildiri ve özet kitabı. s. P. 6-10 Mayıs 2018, KKTC. Poster Bildiri. 

 

Uluslararası kongre ve sempozyum bildirileri

  1. Kıbrıs A, Karakaya Z,  Özgürhan G, Vermezoğlu Ö, Alışkan S. A child with methamphetamine intoxication. 1st Congress of the European Young Paediatricians Association. Abstract Book and Congress Information p. P  4-6 December 2015, Istanbul/Turkey.

Ulusal Kongre Konuşmacı

  1. Kıbrıs A. Güncel Rehberler Eşliğinde Bronşiyolit Tedavisi. 8. Genç Pediatristler Kongresi Bildiri Kitabı. 2-5 Kasım 2023, İstanbul.

Türkçe Bilimsel Kitap Bölümü Yazımı

1.       Çocuklarda A’dan Z’ye Beslenme, Bölüm 2, Formül Mama ile Beslenme, sayfa 17-22, 2020 ISBN: 978-625-710-635-1

KATILDIĞI KURSLAR-SERTİFİKALAR


1. T.Ü. Bilimsel Araştırma Etiği Eğitimi 19.12.2003
2. T.Ü. Bilimsel Araştırma Etiği Eğitimi 17.12.2004
3. Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Kursu 2-4 Kasım 2006
4. Çocukta EKG ve Disritmi Kursu 27 Nisan 2010
5. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu  ÇİYAD 28-31 Mart 2011
6. Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu 17 Nisan 2011
7. Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Kursu 21-23 Eylül 2011
8. TPK Çocuk Acil Kursu 10-13 Haziran 2013
9. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Acil Kursu  30-31 Mayıs 2013 (Çocuk Acil Kursu Teorik Eğitimi)
17 Haziran-10 Temmuz 2013 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servis (Çocuk Acil Kursu Pratik Eğitimi) 

10. Havayolu Yönetimi ve Hızlı Seri Entübasyon Kursu 31 Ekim-2 Kasım 2014

11. Hızlı EKG Değerlendirme Kursu 31 Ekim-2 Kasım 2014

12. Zor Şartlarda CPR uygulamaları kursu 31 Ekim-2 Kasım 2014

13. Olgularla Çocuk Yoğun Bakım Kursu 5 Ekim 2016

14. Pediatride Tanı Ve Tedavi Girişimleri Kursu  02 Nisan 2017

15. Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi Kursu 18 Ekim 2017

16. Çocuk Gastroenteroloji Kursu 6 Mayıs 2018

17. Sağlam Çocuk İzlem Kursu 7 Mart 2019

18. Çocuk Alerji ve Dermatoloji Kursu 2 Kasım 2023