CV-TR
29 Ocak 2024

ADI-SOYADI:RAZİYE DUT

UNVANI:        DOÇ. DR.

UZMANLIK ALANI: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YAN DAL İHTİSASI BİLGİLERİ: ADÖLESAN SAĞLIĞI DOKTORA (PhD)

İLETİŞİM ADRESİ:…….@sağlık.gov.tr (Tercihen)

KLİNİK: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ, ADÖLESAN POLİKLİNİĞİ

 

TIBBİ İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI:

UZMANLIK: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIBBİ İLGİ: ADÖLESAN SAĞLIĞI

 

EĞİTİM:

2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa(ing) Tıp Fakultesi, İstanbul

2006 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ankara

2008 Şanlıurfa Çocuk Hastanesi (Mecburi Hizmet), Şanlıurfa

2009-2010 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji (yan dal), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

2010- 2015 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul

2014- 2019 Adölesan Doktora Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

2015-2019 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

2019- Adölesan (Ergen) Polikliniği, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

2021, Doçent Doktor

2023-Adölesan(Ergen) Sigara Bırakma Polikliniği, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

 

YAYINLAR:

Dut, R., Akgül, S., Dönmez, G., Ulkar, B., Kanbur, N., & Derman, O. (2023). Adolescent male soccer players have higher growth rates and risk of injury is associated with biological maturity. Turkish journal of pediatrics, 65(6).

Torun Ö. , Dut R. , Aydan Sağlam Z. , Cömert S. Gebelikte Maternal Kilo Artışının Yenidoğan TSH Sonuçlarına Etkisi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2022; 19(4): 1500-1505. ( Tez çalışması, sorumlu yazar)

Dut R, Soyer O, Sahiner UM, Esenboga S, Gur Cetinkaya P, Akgul S, Derman O, Sekerel BE, Kanbur N. Psychological burden of asthma in adolescents and their parents. J Asthma. 2022 Jun;59(6):1116-1121. doi: 10.1080/02770903.2021.1903916. Epub 2021 Mar 27. PMID: 33722151.

Dut, R., Kılıçoğlu, A. G., Tahirbegolli, B., Şahin, M., Devran, S., & Bayraktar, B. (2022). Screening of Motivation and Psychopathology in Adolescent Male Football Players. Turk J Child Adolesc Ment Health, 29(3), 152-8.

Salkaya, H., Raziye, DUT., Sağlam, Z. A., & Cömert, S. Bebek-Çocuk-Ergen İzlem Protokolleri Kapsamında Sağlıklı Adolesanlarda Hepatit B Seroloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (2022), 31(3), 214-218. (Tez danışmanı, Sorumlu yazar)

Raziye, DUT., and Ahmet TAŞKIN. "Assessment of Blood Culture and Blood Parameters in Pediatric Patients Diagnosed with Pneumonia." Kocatepe Tıp Dergisi (2022), 23.2: 196-201.

Yildiz, B.B., Mutlu, C., Ocakoğlu, F.T., Doğan, E. B., Yalçin, Ö., Dut, R., & Karaçetin, G. (2022). Relationship of temperament differences with diagnosis, severity and accompanying psychiatric symptoms in autism spectrum disorder. Archives of Neuropsychiatry, 59(1), 26.

Özdoğan E, Melek HE, Büyüktiryaki B, Nacaroğlu HT, Dut R, Soyer Ö, Şahiner ÜM, Yılmaz EA, Akkaya AD, Kızılkan NU, Saçkesen C. Over restrictive elimination of foods in children with food allergy. Turk J Pediatr. 2021;63(1):109-117. doi: 10.24953/turkjped.2021.01.013. PMID: 33686833.

Kaymakoglu M, Dut R, Imre D, Bilge Ergen F, Ali Talmac M, Aksoy C. Characteristics of femoroacetabular impingement morphology and relation with skeletal maturity among asymptomatic adolescents. Acta Orthop Belg. 2021 Mar;87(1):47-54. PMID: 34129757.

Dut R. Neonatal Hiperbilirubinemi ve Kan Gruplarının Karşılaştırması. Hitit Medical Journal. 2021; 3(1): 1-5.

Dut R, Videira-Silva A, Vilardouro AS, Freira S, Fonseca H. Life-stage factors associated with overweight severity in adolescents. Turk J Pediatr. 2020;62(6):994-1001. doi: 10.24953/turkjped.2020.06.011. PMID: 33372438.

Raziye, DUT, YALÇIN, Ö., TORUN, Ö., & BAYRAKTAR, B. (2020). The sports motivation and biological maturity on the perception of coaching behaviors in young male football players. Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 2(1), 29-35.

Raziye, DUT, TAHİRBEGOLLİ, B., & BAYRAKTAR, B. (2020). Comprasion of League Performances of Adolescent Male Football Players with Different Achievement Levels in The Same Age Category. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(3), 98-106.

Dut, R., Dönmez, G., Kaymakoğlu, M., Talmaç, M. A., Işık, A., & Bayraktar, B. (2020). Analysis of Joint Range of Motion, Balance and Injury among Kitesurfers: a Cross-Sectional Study. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 55(2).

Dut R, Al RA. A brief study on the knowledge and choice of contraception methods in married adolescent girls. Int J Adolesc Med Health. 2019 Apr 12;33(2). doi: 10.1515/ijamh-2018-0091. PMID: 30978171.

Raziye, DUT., Bayraktar, B., & Acikada, C. (2019). Dropout Rates and Relative Age-Effects in Male Adolescent Soccer Players in Turkey, 2009-2017. Spor Eğitim Dergisi, 3(2), 79-88.

Dut R, Kocagöz S. Clinical Signs and Diagnostic Tests in Acute Respiratory Infections. Indian J Pediatr. 2016 May;83(5):380-5. doi: 10.1007/s12098-015-1943-8. Epub 2015 Dec 19. PMID: 26687497; PMCID: PMC7090667.

Dut R. Usage of  Pediatric Emergency Department for Non-Urgent Complaints. Eurasian J Emerg Med 2017; 16: 23-8

Dut R, Kocagöz S. Respiratory Viral Test Results in Children. J Pediatr Inf 2016; 10:119-27

Dut R, Kocagöz S. Use of Streptococcal Tonsillopharyngitis Diagnostic Tests in Children. J Pediatr Infect Dis 2016; 11(04): 126-130. DOI: 10.1055/s-0036-1597697

Yalcin SS, Dut R, Yurdakök K, Özmert E. Seasonal and gender differencies in hemoglobin value in infants at 5-7 months of age. Turk J Pediatr. 2009 Nov-Dec;51(6):572-7

Dut R, Dizdar EA, Birben E, Sackesen C, Soyer OU, Besler T, Kalaycı O. Oxidative Stress and its Determinants in the Airways of Children with Asthma. Allergy. 2008 Dec;63(12): 1605-9.

Ercan H, Birben E, Dizdar EA, Keskin O, Karaaslan C, Soyer OU, Dut R, Sackesen C, Besler T, Kalayci O . Oxidative Stress and Genetic and Epidemiologic Determinants of Oxidant Injury in Childhood Asthma. J Allergy Clin Immunol. 2006;118:1097-1104

Sackesen C, Dut R, Gucer S, Soyer OU, Adalioglu G. Allopurinol-induced DRESS syndrome in a 13-year-old girl. J Investig Allergol Clin Immunol. 2009;19(1):165-7 (Case Report)

 

Kitap Bölüm Yazıları

Çocuklarda A dan Z ye Beslenme. Bölüm Adı: Adölesan Dönemde Beslenme. Rumeysa Bektaş, Raziye Dut. Akademisyen Kitabevi, Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-710-635-1. Türkçe (Bilimsel Kitap)

Yurdakök Pediatric, 2017.  Bölüm Adı: Adolescent Sports Medicine. Raziye Dut, Orhan Derman, Güneş Tıp Kitabevi, Basım Sayısı:1, ISBN:9789752776630, Türkçe (BilimselKitap)

Yurdakök Pediatric, 2017.  Bölüm Adı: Polycystic Over Syndrome. Raziye Dut, Orhan Derman. Güneş Tıp Kitabevi, Basım Sayısı:1, ISBN:9789752776630, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Pediatric Hematology, 2011. Bölüm Adı: Monoclonal Treatment and Hematologic Malignencies. Prof. Dr. Sema Anak, Raziye Dut. İstanbul Tıp Kitabevleri, Basım Sayısı:1, ISBN:9789944311994, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Pediatric Hematology, 2011.  Hemosiderozis. Prof. Dr. Zeynep Karakaş, Raziye Dut. İstanbul Tıp Kitabevleri, Basım Sayısı:1, ISBN:9789944311994, Türkçe (Bilimsel Kitap)