Endoskopi Ünitesi
14 Aralık 2023

                                                                                          endoskopi

Endoskopik incelemeler gastrointestinal sistemde var olan hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Günümüzde sindirim sisteminin gecikmiş kanserlerinin tedavisinin zorlukları ve hatta bazı tiplerindeki imkansızlıklar halen büyük sorun olmaya devam etmektedir. Kanserlerin büyümeden, yayılmadan teşhis edilebilmesi, tedavide de yüz güldürücü olmaktadır.
Hastanemiz Endoskopi Ünitesi'nde; Endoskopik Ultrason (EUS), Özofagogastroduodenoskopi, Kolonoskopi, Rektosigmoidoskopi, Sindirim Sistemi Poliplerinin Endoskopik Olarak Çıkarılması, Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG - Mide Beslenme Tüpü) Açılması, Perkütan Endoskopik Jejunustomi (PEJ), Sindirim Sistemi Tümör ve Darlıklarına Balonla Dilatasyon (Genişletme) ve Stent Uygulanması, Acil Gastrointestinal Sistem Kanamalarında (GIS) Endoskopik Olarak Kanamanın Durdurulması İşlemleri, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP), Safra Yolu Taşlarının Endoskopik Olarak Çıkarılması yanında Safra Yolu Hastalıklarının Teşhis Edilmesi, Safra Yolu Darlıklarına Stent Uygulanması gibi ileri endoskopik girişimler başarı ile uygulanmaktadır.