Endoskopi Ünitesi
19 Eylül 2022

Hastanemizin Endoskopi Ünitesi; Merkez Yerleşkesi A Blok 0. Katta bulunmakta olup; hafta içi 5 gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Endoskopi ünitesi icap nöbetleri tutulup hizmet akışı kesintiye uğramamaktadır.

Endoskopi Ünitesi:17 Hekim, 6 Hemşire, 4 Personel, 2 Sekreter ile hizmet vermektedir.

33 cihazla hizmet verip günlük ortalama toplam 75 hastaya ünitemizde hizmet verilmektedir.

Hastanemiz Endoskopi Ünitesi'nde Yapılan İşlemler:

  • Sindirim sistemi hastalıklarının endoskopik olarak tanı
  • Özofagogastroduodenoskopi,
  • Kolonoskopi,
  • Rektosigmoidoskopi,
  • Sindirim sistemi poliplerinin endoskopik olarak çıkarılması,
  • Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG - Mide Beslenme tüpü) açılması,
  • Sindirim sistemi tümör ve darlıklarına balonla dilatasyon (genişletme) ve stent uygulanması,
  • Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP),
  • Safra yolu taşlarının endoskopik olarak çıkarılması ve safra yolu darlıklarına stent