Hematoloji

Hematoloji


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği; Hematoloji Servisi, Hematoloji Polikliniği, Ayaktan Kemoterapi Ünitesi, Transfüzyon Ünitesi ve Akımsitometri Ünitesi olmak üzere 5 alanda hizmet vermektedir. Hematoloji Servisi: 21 yataklı hematoloji servisimizde yatarak tedavi gören hastalara hizmet verilmektedir. Hemen hemen yatak doluluk oranı yüzde yüz civarıdır. Randevu listesi ile hasta aciliyetleri de gözetilerek yatış-çıkış işlemleri yapılmaktadır. Genel durumu ayaktan tedaviye müsait olmayan hastalarımızı yataklı servisimize alarak tedavileri yapılmaktadır. Yataklı servisimizde. 13 Hemşire, 6 personel, 1 sekreter hizmet vermektedir. Hematoloji servisimizde ağırlıklı olarak Akut Lösemi tanılı(akut myeloid lösemi(AML), veya akut lenfoblastik lösemi(ALL))hastalar yatırılmakta; tanıları kesin konulup, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Genel durumu dışarıdan ayaktan kemoterapi ünitesinde kemoterapi almaya müsait olmayan multipl myeloma ve lenfoma, myelodisplastik sendrom gibi olgularda ilk tedavileri için kliniğimize yatırılmaktadır. Hematoloji servisine yatan hastaların ortalama yatış süresi 4-6 ay kadardır. Hastalar belli periyotlarla eve taburcu edilerek (ayda bir) servis yatak durumuna göre tekrara yatış için çağırılarak kemoterapi devam edilmektedir. Yatan hastaların kemik iliği aspirasyonu, imprint, biyopsi, intratekal işlemler gibi farklı işlemleri servisimizde yapılmaktadır. Kemoterapi tedavisi planlanan hastaların ilaç orderları bir gün önce elektronik ortamda talep edilir, ilaçlar ertesi gün sabaha hazır olacak şekilde merkezi robotik kemoterapi hazırlama ünitelerinde hazırlanıp gelmekte ve servis hemşirelerince uygulanmaktadır.