CV-TR
14 Mayıs 2024

ADI-SOYADI: EBRU AYTEKİN

 ÜNVANI: DOÇENT DOKTOR

UZMANLIK ALANI: FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

İLETİŞİM ADRESI: ebruaytekin@hotmail.com

KLINIK: FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

TIBBİ İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI: ROMATOLOJİ, NÖROLOJİK REHABİLİTASYON, ORTOPEDİK REHABİLİTASYON, OSTEOPOROZ.

EGİTİM:

YAYINLAR:

A. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Ozgonenel L, Aytekin E, Durmusoglu G. A double-blind trial of clinical effects of therapeutic ultrasound in knee osteoarthritis.Ultrasound  Med Biol. 2009; 35(1):44-9.

 

2. Özgönenel L, Kavadar G, Aytekin E, Çağlar N. “Osteitis Pubis, olgu sunumu.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 2009; 55, 182-185.

3. Demir SE, Ozaras N, Karamehmetoğlu SS, Karacan I, Aytekin E. Risk factors for complex regional pain syndrome in patients with traumatic extremity injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010;16(2):144-8.

4.Tutun S, Ozgonenel L, Cetin E, Aytekin E. Two rare involvement sites: synovial chondromatosis. Rheumatol Int. 2011;31(5):687-9

5. Aytekin E, Caglar NS, Ozgonenel L, Tutun S, Demiryontar DY, Demir SE. Home-based exercise therapy in patients with ankylosing spondylitis: effects on pain, mobility, disease activity, quality of life, and respiratory functions. Clin Rheumatology 2012;31(1):91-97.

6. Aytekin E, Çağlar NS, Özgönenel L, Tütün Ş, Kürkçüoğlu A. Vitamin B12 Eksikliğine Bağlı Gelişen Myelopati. Türkiye Klinikleri J Med.( 2012); 32 (1), 290-3.

 

7. Demir SE, Aytekin E, Özgönenel L, Rezvani A, Doğan YP, Çağlar NS, Özaras N,Okur SÇ, Aydın T,Tütün Ş,Güler M. A Possible Correlation Amang Different Disease Activity Parameters and Functional status in Patients With Ankylosing Spondylitis. Turk J. Rheumatol 2013; 28 (2): 117 – 122.

 

8. Demir SE, Özaras N, Aytekin E. Spontaneous regression of lumbar disc herniation: Conservative treatment in a case with motor deficit”. IJCRI 2013;4(10):578–581.

9. Demir SE, Aytekin E, Karacan I, Aydin T, Kavadar GD. The prevalence of fibromyalgia among patients with cervical radiculopathy due to cervical disc herniation: a pilot study. J Back Musculoskelet Rehabil.2014;27(2):167-71.

10. Caglar NS, Akin T, Erdem HI, Ozgonenel L, Aytekin E,Tutun S, Akar N, Aysar O. Where are we in terms of poststroke functional outcomes and risk factors. NeuroRehabilitation. 2014;34(3):391-9.

11. Aytekin E,Okur SÇ, Çağlar NS, Ayşar Ö, Aybar MD. “Blue Rubber Bleb Nevus Sendromu ile İlişkili Parapleji. Turk J Phys Med Rehab. (2014); 60: 171-4.

12. Aytekin E, Demir SE, Komut EA, Okur SC, Burnaz O, Caglar NS, Demiryontar DY. Chronic widespread musculoskeletal pain in patients with obstructive sleep apnea syndrome and the relationship between sleep disorder and pain level, quality of life, and disability. J Phys Ther Sci. 2015;27(9):2951-54.

13. Bulut GT, Caglar NS, Aytekin E, Ozgonenel L, Tutun S, Demir SE. “Comparison of static wrist splint with static wrist and metacarpophalangeal splint in carpal tunnel syndrome.” J Back Musculoskelet Rehabil. 2015;28(4):761-7.

14.Aytekin E, Doğan YP, Okur SC, Burnaz O, Cağlar NS.Differential diagnosis of a rare case of upper limb pain: Paget-Schroetter syndrome in a doner kebab chef . J Phys Ther Sci. 2015;27(10):3333-5.

15.Caglar NS, Akin T, Aytekin E, Komut EA, Ustabasioglu F, Okur S, Dogan Y, Erdem Hİ, Ataoglu E, Yalcinkaya E.Pain syndromes in hemiplegic patients and their effects on rehabilitation results. J Phys Ther Sci. 2016;28(3):731-7.

16.Özgönenel L, Atça AÖ, Başat H,Üzümcügil O,Aytekin E. Two rare cases during pregnancy: Pregnancy-associated inflammatory sacroiliitis and sacral stress fracture. Turk J Phys Med Rehab. 2016;1(62):74-78.

17.Aytekin E, Kovalak E. Repetetive Spontaneous Distal Tibial Insufficiency Fracture: An Unusual Case Report. Turk J Phys Med Rehab. 2017;63(2):189-192.

18.  Aytekin E, Caglar NS,Yuce E, Dogan YPYalcın DI. Spondyloepiphyseal dysplasia related osteoporosis in a young male patient. Int J Case Rep Images 2018;9:100918Z01EA2018. 

19. Aytekin E, Sukur E,Oz N, Telatar A, Demir SE, Caglar NS, Ozturkmen Y, Ozgonenel L.The effect of a 12 week prehabilitation program on pain and function for patients undergoing total knee arthroplasty: A prospective controlled study. J Clin Orthop Trauma. 2019;10(2):345-349.

20. Kırgezen T, Sünter AV, Yiğit Ö, Araz Server E, Aytekin E, Akar N, Sayıner Çağlar N.Influence Disease Activity on Voice and Laryngeal Findings of Rheumatoid Arthritis Patients. J Voice. 2020;34(3):451-455.

21. Kavadar G, Eroğlu Demir S, Aytekin E, Akbal Y. Use of traditional an complementary medicine for musculoskeletal diseases. Turk J Med Sci. 2019;49(3) :809-14.

       22. Akar N, Sayıner Çaglar N, Aytekin E, Akar A, Aksu Ö, Öz N. Low levels of serum vitamin D3 are associated with fibromyalgia syndrome in pre-menopausal women: A pilot study. Turk J Phys Med Rehabil. 2020;66(1):67-72.

23. Aytekin E, Ozgonenel L, Coskun H, Dede BT, Demir SE. Use of the Oswestry Disability Index in ankylosing spondylitis. Rev Assoc Med Bras (1992). 2023 Nov 13;69(12):e20230927. doi: 10.1590/1806-9282.20230927.

24. Dede BT, Oğuz M, Bulut B, Bağcıer F, Aytekin E. Carpal tunnel syndrome evaluation with ultrasound in rheumatoid arthritis patients. ARP Rheumatol. 2023 Oct-Dec;2(4):330-337.

 

D.Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

1. Aydın T,Taşkapılı M, Demir SE, Aytekin E, Karacan İ. Ankilozan Spondilitli Olgularda Anterior Uveitin Klinik Bulgularla İlişkisi. Hipokrat Lokomotor 2005; 6(33): 214-216.

2. Aytekin E, Özgönenel L,Tütün Ş.’’ Hipoparatiroidinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkisi: Yüksek Kemik Mineral Yoğunluğu ile Başvuran Olgu Sunumu’’. İstanbul Tıp Dergisi 2006;2:51-52.

3. Özgönenel L, Suyabatmaz Ö, Çağlar NS, Aytekin E, Tolga Ş,Günaydın Ş. Romatoid Artritli Hastalarda Laboratuvar Bulguları, Ağrı Düzeyleri, Hastalık Aktivite İndeksleri ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki.İstanbul Tıp Dergisi 2008 ;1:9-11.

4.  Özgönenel L, Aytekin E,  Kavadar G, Örnek GT, Günaydın Ş, Suyabatmaz Ö, Saylık D,  Tolga Ş. Comparison of Different Hyaluronates’’. İstanbul Tıp Dergisi 2008;1: 53-57.

5. Burnaz Ö, Aytekin E, Çağlar N, Tütün Ş, Örnek GT, Kavadar G. Ankilozan Spondilitli Hastaların Laboratuvar ve Radyolojik Bulguları ile Hastalık Aktivite ve Fonksiyonel Durumlar Arasındaki İlişki. İstanbul Tıp Dergisi 2008;1: 64-66.

6. Özgönenel L, Aytekin E, Çağlar N. İkili Disabilitesi Olan Olgu Sunumu:Amputasyonlu Olguda Hemipleji Sonrası Rehabilitasyon. İstanbul Tıp Dergisi 2008;1: 92-93.

7.  Çaglar NS, Burnaz Ö, Akın T, Özgönenel L, Çetin E, Aytekin E, Örnek GT,Tütün Ş, Şener O. Ankilozan Spondilitli Hastalara Ait Demografik Veriler, Klinik Özellikler ve Medikal Tedavileri. İstanbul Med J 2011;12(1):19-24.

8. Suyabatmaz Ö,  Çaglar NS, Tütün Ş, Özgönenel L, Burnaz Ö, Aytekin E.Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Bel Okulunun Etkinliğinin Araştırılması. İstanbul Med J 2011;12(1):5-10.

9.Ustabaşıoğlu F, Çağlar NS, Akın T, Ayşar Ö, Aytekin E, Kavurgacı N. Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı; Olgu Sunumu. Türk Osteoporoz Dergisi 2012; 18: 92-4.

10.Özen Ş, Çağlar NS, Tütün Ş, Kavadar G, Özgönenel L, Aytekin E, Çetin E, Akın T. Lateral Epikondilitte Ultrason ve fonoforez Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması; Prospektif Tek Kör Randomize Çalışma. İstanbul Med J 2013; 14: 20-4.

11. Çağlar NS, Örnek GT, Akın T, Aytekin E, Tolga Ş, Kavadar G,Tütün Ş. Tip 2 Diabetes Mellitus Tanısı Almış Hastalarımızda Görülen Kas İskelet Sistemi Hastalıkları. İstanbul Med J 2014; 15: 50-3.

12. Demir SE, Gümüşsu K, Poyraz E, Aytekin E, Güler M. Romatoid Artritli Bir Hastada Leflunomidle İlişkili Periferal Nöropati. Bezmialem Science2014; 2: 77-78. 

13.Bal A,Çağlar NS, Okur SÇ, Akın T, Aytekin E, Çetin E, Doğan YP, Erdem Hİ, Ayşar Ö. The Effect of Fibromyalgia on Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arhritis. İstanbul Med J 2015; 16: 18-22.

 

14. Okur SÇ, Burnaz Ö, Doğan YP, Özgönenel L, Akar N, Aytekin E, Çağlar NS. Ankilozan spondilitte hastalık aktivitesi ile alt ekstremite ultrasonografik entezit değerlendiriminin ilişkisi’’. Bakırköy Tıp Dergisi 2016;12(3):12-128.

15. Akar A, Caglar NS, Aytekin E, Akar N, Dogan YP, Okur SC, Cetin E, Aksu O, Oz N.Efficacy of Low Level Laser Therapy in The Conservative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. İstanbul Med J 2018; 19: 29-34.

16. Öz A, Coşkun H, Çınar T, Efe SÇ, Öz N, Ayça B, Karabağ T, Aytekin E. Evaluation of Atrial Conduction Times and Epicardial Adipose Tissue Thickness in Patients with Ankylosing Spondylitis. Istanbul Med J 2020; 21(6): 430-435.

,

17. Aytekin E, Coskun H, Dogan YP, Dede BT, Burnaz O, Emre U. Guillain-Barré Sendromu ile Prezente Olan Romatolojik Hastalıklar: Sjögren Sendromu ve Sistemik Lupus Eritematozus. İstanbul Med J 2020; 21(Suppl 1): 9-11.

18. Kara B, Aytekin E, Çağlar NS, Doğan YP, Çağlar S, Aydemir K, Ustabaşıoğlu F. Neuromuscular Electrical Stimulation Therapy Effects on the Functional and Motor Recovery of the Upper Extremity in Patients after Stroke: A Randomized Controlled Trial. İstanbul Med J 2021; 22(3): 202-7.

19. Öz N, Sayıner Çağlar N, Akar N, Akar A, Aytekin E. Investigation of the Effectiveness of Laser Therapy in Myofascial Pain Syndrome. J Acad Res Med 2021;11(2):157-63.

20. Yüce E, Şentürk E, Sağaltıcı E, Şentürk İA,Aytekin E. Sleep quality and depression in patients with ankylosing spondylitis and their associations with clinical parameters: A cross-sectional, case-control study. Agri. 2023 Jan;35(1):1-9.

21. Gökçe B, Aytekin E, Dogan YP, inceboy D, Yuce E, Ustabaşıoğlu F. Effectiveness of Low-Level Laser Therapy in Chronic Plantar Fasciitis Conservative Treatment. İstanbul Med J 2023; 24(2): 106-11 DOI: 10.4274/imj.galenos.2023.23356.

 

22. Dede BT, Bulut B, Oguz Muhammed, Bağcier F, Aytekin E.Evaluation of the Systemic Immune-Inflammation Index and Systemic Inflammatory Response Index in Ankylosing Spondylitis Patients. İstanbul Med J 2023; 24: 352-356. DOI: 10.4274/imj.galenos.2023.32798