CV-TR
14 Mayıs 2024

Doçent  Dr. Yalçın Hacıoğlu

 

Doğum yeri, tarihi: Bursa, 18.03.1973


SBÜİstanbulEğitimveAraştırmaHastanesi,İstanbul 

E-mail:yalcin18@yahoo.com

Eğitim

 

Lise:AntalyaAnadoluLisesi,1985-1991


Lisans:TrakyaÜniversitesi,TıpFakültesi, 1991-1997


Aile  Hekimliği Uzmanlık Eğitimi: TaksimEğitimveAraştırmaHastanesiAileHekimliğiKliniği,İstanbul,2002-2006


Aile Hekimliği Uzmanlık: 2007SBÜİstanbulEğitimveAraştırmaHastanesiAileHekimliğiKliniği,İstanbul


Aile Hekimliği Kliniği İdari Sorumluluğu: 2019 Halen devamediyorSBÜİstanbulEğitimveAraştırmaHastanesiAile HekimliğiKliniği,İstanbul

 

Mesleki Deneyim

PTT Sirkeci Polikliniği 1997-2002


Yabancı Dil

İngilizce

Tez

Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi: : Avrupa yakası Posta İşleme Başmüdürlüğünde çalışan postadağıtıcısıvememurlardametaboliksendrom prevalansınındeğerlendirilmesi2006 (İsmailEkizoğlu)

 

Üyelikler

TürkiyeAileHekimleriUzmanlıkDerneği

 

  ESERLER

 

Ulusal Makaleler

 

1.      KILIÇKAYA PELIN, HACIOGLU YALÇIN, PISKINPASA MEHMET EMIN, KARABAG TURGUT (2022). Body composition indices and electromechanical durations in metabolic syndrome. ExperimentalBiomedical Research, 5(3), 273-284., Doi: 10.30714/j-ebr.2022.145

 

2.      KARATAS SAVAS, HACIOGLU YALÇIN, KÖSE SENNUR (2021). Vitamin D Deficiency and Microalbuminuria in Patients with Diabetes Mellitus. Turkish Journal of Diabetes and Obesity, 5(3), 265-269., Doi: 10.25048/tudod.942751

 

3.      BAHTIYAR NURTEN, HACIOGLU YALÇIN (2019). Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Çinko, Selenyum, Mangan, Demir, Bakır Element Düzeyleri ve Cu/Zn, Cu/Se, Cu/Mn, Fe/Zn, Fe/Se, Fe/Mn Oranlarının Degerlendirilmesi. Sakarya Medical Journal, 9(1), 38-45., Doi: 10.31832/smj.511680

 

4.      HACIOGLU YALÇIN, BAHTIYAR NURTEN (2019). Komplikasyonlu ve Komplikasyonsuz Tip 2 Diyabetik Hastalarda Antioksidanlar ve Lipid Peroksidasyon Durumu. Sakarya Medical Journal, 9(4), 602-611., Doi: 10.31832/smj.562457

 

5.      ÖLMEZ YURTSEVER, ILK BANU, HACIOGLU YALÇIN, GÜZEL SAVAS, ÇELIK GÜZEL EDA, ÇELEBI ARSLAN (2008). Akut miyokart infarktüslü hastalarda yüksek sensitiveli C-reaktif protein düzeyleri. Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 48(4), 213-217.

SCI/SCIE/ SSCI/AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 

1.      HACIOGLU YALÇIN, KALFA MELIKE, NIYAZOGLU MUTLU, KILIÇKAYA PELIN, HATIPOGLU ESRA (2021). Acromegaly might not negatively affect microvascular circulation. Internal Medicine Journal, 51(12), 2051-2054., Doi: 10.1111/imj.15097 (Çeyreklik Dilim=Q3)

 

2.      HACIOGLU YALÇIN., GOZUBATİK-CELİK, R. G., YENİDUNYA, O., KESMEZACAR, O., & TOPRAK, U. E. (2023). Headache Characteristics of Patients with COVID-19 in Turkey: Is COVID-19 Infection a Trigger for Migraine Headache?. Archives of Neuropsychiatry60(1), 81. (Çeyreklik Dilim=Q4)

 

3.      HATIPOGLU ESRA, HACIOGLU YALÇIN, POLAT YELIZ, ARSLAN HILMI FURKAN, ÖNER SENA, BALCI EKMEKÇI ÖZLEM, NIYAZOGLU MUTLU (2022). Do neurosteroids have impact on depression and cognitive functions in cases with acromegaly?. Growth Hormone & amp; IGF Research, 66, 1-8. Doi: 10.1016/j.ghir.2022.101496 (Çeyreklik Dilim=Q4)

 

4.      ÇALISKAN ZEYNEP, HACIOGLU YALÇIN, DINCER YILDIZ, BULUT NURGUL (2022). C-Reactive Protein/Albumin Ratio in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 75(4), 596-605., Doi: 10.7546/CRABS.2022.04.15 (ÇeyreklikDilim=Q4)

 

5.      PISKINPASA MEHMET EMIN, HACIOGLU YALÇIN (2021). THE EFFECT OF VITAMIN D DEFICIENCY ON THE SIZE AND WEIGHT OF PARATHYROID ADENOMA IN PATIENTS WITH PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM. ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 37(5), 2415-2420., Doi:10.19193/0393-6384_2021_5_374 (Çeyreklik Dilim=Q4)

 

6.      KARIMOVA AYLA, HACIOGLU YALÇIN, BAHTIYAR NURTEN, NIYAZOGLU MUTLU, AKBAS FAHRI,YILMAZ ERKAN, ULUTIN ALI NUR TURGUT, ONARAN ILHAN (2018). Increased mitochondrial common deletion in platelets from patients with type 2 diabetes is not associated with abnormal platelet activity or mitochondrial function. Molecular Medicine Reports, 18(3), 3529-3536., Doi:10.3892/mmr.2018.9340 (Çeyreklik Dilim=Q3)

 

7.      ÇALISKAN ZEYNEP, MUTLU TUBA, GÜVEN MEHMET, TUNÇDEMIR MATEM, NIYAZOGLU MUTLU, HACIOGLU YALÇIN, DINCER YILDIZ (2018). SIRT6 expression and oxidative DNA damage individuals with prediabetes and type 2 diabetes mellitus. Gene, 642, 542-548., Doi:10.1016/j.gene.2017.11.071 (Çeyreklik Dilim=Q2)

 

8.      BATAR BAHADIR, BAVUNOGLU ISIL, HACIOGLU YALÇIN, CENGIZ MAHIR, MUTLU TURGUT TUBA, YAVUZER SERAP, YAVUZER HAKAN, ÇUHADAR ERÇELEBI DILEK, ERHAN DUYGU, ÜNAL SELIN,TUNÇKALE AYDIN, GÜVEN MEHMET (2018). The role of TMPRSS6 gene variants in iron-related hematological parameters in Turkish patients with iron deficiency anemia. Gene, 673(673), 201-205., Doi: 10.1016/j.gene.2018.06.055 (Çeyreklik Dilim=Q2)

 

9.      NIYAZOGLU MUTLU, HATIPOGLU ESRA, AYDOGAN BEGUM, DELLAL FATMA, YAVUZ ARZU, HACIOGLU YALÇIN, KAYA FATIH ONER, KUMRU SELAHATTIN (2015). Relation of maternal vitamin D status with gestational diabetes mellitus and perinatal outcome. African Health Sciences, 15(2),523-531., Doi: 10.4314/ahs.v15i2.27 (Çeyreklik Dilim=Q3)

 

10.  KARATAS, Savas; HACIOGLU, Yalcin; BEYSEL, Selvihan. Metabolic syndrome and Visceral Adiposity Index in non-functional adrenal adenomas. Archives of Endocrinology and Metabolism, 2023, 67: 323-329. (ÇeyreklikDilim=Q4)

 

11.  BATIOGLU‐KARAALTIN, Aysegul, et al. Effect of the povidone iodine, hypertonic alkaline solution and saline nasal lavage on nasopharyngeal viral load in COVID‐19. Clinical Otolaryngology, 2023.

 

12.  CALİSKAN, Z., ERDOGAN, G., MUTLU, T., NİYAZİOGLU, M., HACİOGLU, Y., TUNCDEMİR, M., ... & DİNCER, Y. (2022). DNA Repair Gene OGG1 Ser326Cys Polymorphism and DNA Damage in Patients with Type 2 Diabetes. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences. (ÇeyreklikDilim=Q4)

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 

1.      KARATAS SAVAS, HACIOGLU YALÇIN (2022). Determinants of Levothyroxine Treatment in Patientswith Hypothyroidism. CYPRUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 7(5), 593-596., Doi:10.4274/cjms.2022.2022-8

 

2.      KARATAS SAVAS, HACIOGLU YALÇIN, KÖSE SENNUR, KALAYCI ISMAIL GÖKHAN (2022). Type 2 Diabetes Mellitus and Subclinical Hypothyroidism Coincidence and Its Effect on Triglyceride Glucose Index (TyG) and Atherogenic Index of Plasma (AIP). International Journal of Medical Research & Health Sciences, 11(7), 25-30.

 

3.      KARATAS SAVAS, HACIOGLU YALÇIN, RAKICIOGLU TASKIN (2022). Prolactinoma - which patients react favorably to cabergoline medication?. Endocrine Regulations, 56(4), 279-283., Doi:10.2478/enr-2022-0030

 

4.      HACIOGLU YALÇIN, KILIÇKAYA PELIN, RAKICI IBRAHIM TASKIN, KARATAS SAVAS, PISKINPASA MEHMET EMIN, KARABAG TURGUT (2022). Correlation of Coronary Calcium Scores with Growth Differentiation Factor-15 Levels in Patients with Coronary Artery Disease. Istanbul Medical Journal,23(1), 74-78., Doi: 10.4274/imj.galenos.2022.58740

 

5.      HACIOGLU YALÇIN, PISKINPASA MEHMET EMIN, KILIÇKAYA PELIN, NIYAZOGLU MUTLU,HACIOGLU BURCU, HATIPOGLU ESRA (2022). Increased Serum Growth Differentiation Factor 15 Levels may be Associated with Diastolic Dysfunction in Acromegaly. Istanbul Medical Journal,23(3), 179-182., Doi: 10.4274/imj.galenos.2022.44788

 

6.      KARATAS SAVAS, HACIOGLU YALÇIN, KÖSE SENNUR (2022). Magnesium deficiency in type 2 diabetes mellitus and its effect on blood glucose control and diabetes complications. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), 18(2), 104-108., Doi:10.22141/2224-0721.18.2.2022.1155

 

7.      HACIOGLU YALÇIN, KARABAG TURGUT, PISKINPASA MEHMET EMIN, SAMETOGLU FETTAH, YÜKSEL YASIN (2018). Impaired Cardiac Functions and Aortic Elastic Properties in Patients with Severe Vitamin D Deficiency. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ECHOGRAPHY, 28(3), 171-176., Doi: 10.4103/jcecho.jcecho_82_17

 

8.      PISKINPASA MEHMET EMIN, KARABAG TURGUT, KAYA BURCUGÜL, HACIOGLU YALÇIN, SAMETOGLU FETTAH (2016). Diagnosis of hyperpotassemia on electrocardiography in a young woman with adrenal insufficiency. International Journal of the Cardiovascular Academy, 2(4), 162-164., Doi: 10.1016/j.ijcac.2016.09.002

 

9.      DELLAL FATMA, NIYAZOGLU MUTLU, GÖRAR SÜHEYLA, ADEMOGLU ESARANUR, ILTEMIR DUVAN ZEHRA CANDAN, HACIOGLU YALÇIN, KAYA FATIH ONER, BEKDEMIR HANDAN (2015). Serum Survivin Increases in Prolactinoma. Journal of Clinical Medicine Research, 7(4), 248-252., Doi:10.14740/jocmr2098w

 

10.  ÖZDERYA AYSENUR, DELLAL FATMA, HACIOGLU YALÇIN, KAYA FATIH ONER, NIYAZOGLU MUTLU, TASAN ERTUGRUL (2013). Measurment of Ankle-Brachial Pressure Index, Homocystein Level, and Evaluation of Coronary Artery Disease Association with Other Macrovascular Diseases in Patientswith Myocardial Infarction. Medicine Science | International Medical Journal, 2, 896-906., Doi:10.5455/medscience.2013.02.8086

 

11.  BAHTİYAR, N., BAYKARA, O., HACIOĞLU, Y., ÖNER, T., CİNEMRE, F. B., AYDEMİR, B., ... & KANIGÜR-SULTUYBEK, G. (2023). Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 3'UTR 188C> T Gene Polymorphism in Patients with Coronary Artery Bypass Grafting. Namık Kemal Tıp Dergisi11(4).

 

12.  TEPETAM, H., KARABULUT GÜL, Ş., HACIOĞLU, Y., CEYLANER BIÇAKÇI, B., AY EREN, A., & ORUÇ, A. F. (2023). Anxiety Levels of the Patients and Their Relatives During Their Visit of Health Institutions in COVID-19 Pandemic. Turkish Journal of Oncology/Türk Onkoloji Dergisi38(1).

 

13.  KISKAÇ, N., HACIOĞLU, B., GÜVEN, M., RASHİDi, M., YILDIRIM, G., & HACIOĞLU, Y. (2023). Profile of Home Healthcare Patients and Evaluation of Health Service Provided to Patients-Istanbul Province Example. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (20), 409-418.

 

14.  YILMAZ SEZGİN,YALÇIN HACIOĞLU, AŞKIN K. KAPLAN. (2023)Comparison of Serum Vitamin D Levels with Glucose, Lipid, and the Other BiochemicalParameters: A Cross-Sectional Study,  Romanian Journal of Military Medicine(3)331-336

Uluslararası Bildiriler

1.      TÜRK RADYASYON ONKOLOJISI VE MEDIKAL ONKOLOJI HEKIMLERINDE TÜKENMISLIK VE DEPRESYON , KARABULUT GÜL SULE, HACIOGLU YALÇIN (2018).. 12. uluslarası Istanbul AileHekimligi Kongresi, 97-97.

 

2.      Is COVID Infection a Triggering Factor for Migraine? , HACIOGLU YALÇIN, EMRE TOPRAK UFUK (2021).. Global migraine and pain summit 5th MENA meeting and 3th Turkish African meeting of headache and pain management, 38(1), 13-14.,

 

3.      Onkoloji Hastalarında Covit-19 Pandemisinin Yarattıgı Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi ,KARABULUT GÜL SULE, TEPETAM HÜSEYIN, HACIOGLU YALÇIN, AY EREN AYFER, CEYLANER BEYLAN (2020).. 19. Uluslararası Dogu Akdeniz Aile Hekimligi Kongresi, 1424-1425.,

Ulusal Bildiriler

1.      Diyabet hastalarında hipotiroidi ve farkındalık , HACIOGLU YALÇIN, KARATAS SAVAS (2021).. 15.Aile Hekimligi Güz Okulu, 67-67

 

2.      Metabolik Sendrom ve Obezitede Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonun Degerlendirilmesi ,KILIÇKAYA PELIN, KARABAG TURGUT, HACIOGLU YALÇIN (2019).. 16.metabolik sendrom sempozyumu, 63-64.

 

3.      Avrupa yakası Posta İşleme Basmüdürlüğünde çalısan posta dağıtıcısı ve masa bası memurlarda metabolik sendrom prevalansının değerlendirilmesi , HACIOGLU YALÇIN (2019).. 13. Istanbul Aile Hekimligi Kongresi

 

4.      COVID-19 SAGLIK PERSONELI TARAMASI: BIR ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAGLIK KURULUSUNDA COVID-19 HASTALARINA BAKIM VEREN SAGLIK PERSONELININ SARS-COV-2 ANTIKOR VE RRTPCR TARAMA SONUÇLARI , HACIOGLU YALÇIN, KILIÇKAYA PELIN, SAGLAM ZUHAL AYDAN (2020)..14.Aile Hekimligi Güz Okulu, 78-78

 

5.      Akut Miyokard Infarktüsünde Intravenöz Streptokinaz Uygulamasında Görülen Elektriksel ve Mekanik Komplikasyonlar , PISKINPASA MEHMET EMIN, HACIOGLU YALÇIN (2021).. 5. Iç Hastalıkları Akademisi Kongresi, 91-96.,

 

6.      Hipotirodi Hastalarında Levotiroksin Dogru Kullanım Oranı , KARATAS SAVAS, HACIOGLU YALÇIN (2019).. 13. Istanbul Aile Hekimligi Kongresi

 

7.      ISTANBUL ILINDEKI AILE HEKIMLIGI ASISTANLARININ MYASTENIA GRAVIS HAKKINDA BILGI, TUTUM VE DAVRANIS DÜZEYLERININ DEGERLENDIRILMESI , ÖZDEMIR SINEM, HACIOGLU YALÇIN, EMRE TOPRAK UFUK (2022).. 16. Aile Hekimligi Güz Okulu, 153-154

 

8.      OBEZ TIP 2 DIYABETLILERDE SAGALTIM SEÇENEKLERININ KARSILASTIRILMASI , KARATAS SAVAS, HACIOGLU YALÇIN (2022).. 11. Ulusal Obezite ve Eslik Eden Hastalıklar (Diyabet,Ateroskleroz, Hipertansiyon, Hiperlipidemi) Kongresi, 89-89

 

9.      Ejeksiyon fraksiyonu korunmus kalp yetmezliginde prokalsitonin düzeyi , PISKINPASA MEHMET EMIN, HACIOGLU YALÇIN (2021).. Saglık Bilimleri Üniversitesi 4, Iç Hastalıkları Kongresi, 26-26

 

10.  Bir Adipositokin Olan Visfatin, Metabolik Sendrom ve Obezitede Klinik Belirteç Olarak Kullanılabilir mi? , Kılıçkaya Pelin, KARABAG TURGUT, HACIOGLU YALÇIN, OGUZ OSMAN (2019).. 13. Istanbul Aile Hekimligi Kongresi, 19-22.,

 

Kitaplar

 

1.      AILE HEKIMLIGINDE SIK GÖRÜLEN DERMATOLOJIK HASTALIKLARA YAKLASIM, Bölüm adı:(Ilaç Reaksiyonları) (2021)., HACIOGLU YALÇIN, KILIÇKAYA PELIN, Türkiye Klinikleri, Editör:Seçil GÜNHER ARICA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 91, ISBN:978-625-401-368-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

2.      KARDIYOVASKÜLER RISK YÖNETIMI: HIPERTANSIYON VE HIPERLIPIDEMI, Bölüm adı:(Hiperlipidemi Tedavisi-Omega-3 Yag Asitleri) (2021)., HACIOGLU YALÇIN, NOBEL TIP KITABEVLERI, Editör: ERDEM YUNUS,ÖZER NECLA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 301, ISBN:978-605-335-653-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Projeler

1.      Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Vasküler Komplikasyon Gelisimi ile Trombosit miRNA Ekspresyonu Arasındaki Iliskinin Incelenmesi , -Tübitak 3001, Arastırmacı: YALÇIN HACIOGLU, Arastırmacı: MUTLU NIYAZOGLU, Yürütücü: NURTEN BAHTIYAR, Arastırmacı: ILHAN ONARAN , 30/09/2017 - 15/06/2019