CV-TR
29 Ocak 2024

ADI-SOYADI: İSMAİL GÖKHAN KALAYCI

UNVANI: UZMAN DOKTOR

UZMANLIK ALANI: AİLE HEKİMLİĞİ

YAN DAL İHTİSASI BİLGİLERİ:…………..

İLETİŞİM ADRESİ: igkalayci@gmail.com

KLİNİK: AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

TIBBİ İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI: ………………….

EĞİTİM:  1993 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2001 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği (Asistanlık eğitimi)

YAYINLAR:

1997      Prematürite ve gestasyonel yaşa göre düşük doğum ağırlıklığını etkileyen faktörler

2000      Idiopathic hypoparathyroidism in a 13 year old girl presenting with convulsion

2001      Hemodiyaliz Hastalarında Görülen Depresyonun Sebepleri (Uzmanlık Tezi)

2021      Kronik Hastalıklarda Cilt Bulguları (Kitap bölümü)

2022      Type 2 Diabetes Mellitus and Subclinical Hypothyroidism Coincidence and Its Effect on Triglyceride Glucose Index (TyG) and Atherogenic Index of Plasma (AIP)

2022      Effect of Hematologic Values in Determining the Resolution of Subacute Thyroiditis and Long-Term Hypothyroidism Risk

2022      Phenotypes of Polycystic Ovary Syndrome

2022      Post-traumatic Stress Symptoms in Health Care Professionals During the COVID-19 Pandemic

 

2023      Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Antropometrik Ölçümler İle Hepatosteatoz İlişkisinin Değerlendirilmesi (SS)

 

2023      Myastenia Gravis Hastalarında Lipid Oranları Ve Aterojenik İndeksin Değerlendirilmesi (SS)

 

2023      İstanbul İli Aile Hekimlerinin Defansif Tıp Uygulamaları Tutumu Ve Bunun Sürücü Raporu Düzenleme Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi (SS)

 

2023      Vitamin B12 deficiency in Turkish patients with Type 2 Diabetes Mellitus

 

2023      Makülopapüler Lezyonlara Algoritmik Yaklaşım (Kitap bölümü)

 

2024      Evaluation of Serum Magnesium Levels in Patients with Hypertension A Case-control Study