Horlama ve Uyku Bozuklukları Merkezi

Horlama ve Uyku Bozuklukları Merkezi

Horlama ve uyku bozukluklarının kesin tanısında altın standart, gece uykusu sırasında yapılan polisomnografidir. Polisomnografi ile uyku süresince hastanın beyin dalgaları, solunumu, kas ve kalp aktivitesi ve göz hareketleri gibi birçok parametre incelenir ve hastalıkların tanısı konur.

Polisomnografi, uyku laboratuvarında yapılır.Horlama ve uyku bozuklukları poliklinik ve laboratuvarımızda günümüzün en modern ekipmanları bulunmaktadır. Uyku laboratuvarımız 4 yatak kapasitelidir. Laboratuvarda hastaların parametreleri eğitimli ve deneyimli teknisyenler eşliğinde, gece boyunca kaydedilmektedir.

Horlama ve uyku bozukluğu olan hastalar önce poliklinikte ayrıntılı olarak değerlendirilir, ayrıntılı muayene ve laboratuvar testleri yapılır. Gerekli görülmesi halinde, uyku

laboratuvarında bir gece yatırılarak tetkik edilir.

Gece boyunca teknisyenlerin yaptıkları kayıt (polisomnografi) daha sonra uzman hekimlerce değerlendirilerek, hastanın tanısı konulur. Sonra, önceden yapılmış olan muayene ve tetkiklerin sonuçları ile birlikte değerlendirilerek, hastanın tedavisi planlanır. Tedavi; genel önlemler, cerrahi, ağız içi aparatlar, veya pozitif havayolu basıncı tedavisi şeklinde olabilir. Eğer hastaya pozitif havayolu basıncı tedavisi uygulanmasına karar verilirse, hasta bu tedavi eşliğinde bir gece daha laboratuvarımızda uyutulmakta, ve tedavinin etkinliği değerlendirilmektedir. 

Başvuru:

Hastalarımızın öncelikle hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği’ne başvurmaları gereklidir. Muayene ve tetkiklerden sonra gerekli görüldüğü durumda hastalara Horlama ve Uyku Bozuklukları Laboratuvarı için randevu verilmektedir. 

Adres:

Horlama ve Uyku Bozuklukları Polikliniği: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Poliklinik Bina, B Blok, 2. Kat, KBB Polikliniği

Horlama ve Uyku Bozuklukları Laboratuvarı: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, CerrahpaşaMah, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cd., 34098 Fatih/İstanbul