T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Bölüm Kalite Sorumluları


Başhekimlik

Dr.Yusuf KARALİ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mükerrem ALPAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Şaduman ÖZMAY

Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Seyhan KESKİN

Arşiv Birimi

Hasta Taşıma, Karşılama ve Yönlendirme Elemanı Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

Cenaze ve Morg İşlemleri Birimi Hizmetleri

Teknik Servis Hizmetleri

Terzihane Birimi Hizmetleri

Berberlik Hizmetleri

Muayene ve Komisyon Birimi

Müdür Yardımcısı

Serpil KAYALI

Kreş Hizmetleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri

İstatistik Birimi Hizmetleri

Adli ve Hukuk İşleri Birimi Hizmetler

Bilgi İşlem Birimi

Sigorta İşlemleri

Sağlık Turizmi

Satın Alma – Gider Tahakkuk Servisi

Müdür Yardımcısı

Elif GÜLERCE ARSLAN

Hizmet Alımı Kontrol Birimi

Doğrudan Temin Birimi

Fatura Servisi

Müdür Yardımcısı

Nihal TÜRKOĞLU ÖNDER

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sosyal Hizmetler

Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmetleri

Gelir Tahakkuk Servisi

TİG İşlemleri

Nöbetçi Memurluk Hizmetleri

Personel Servisi

Müdür Yardımcısı

Mehmet MUSTAFA ÇELEBİ

Garaj Birimi Hizmetlerinin Takibi

Maaş Tahakkuk - Döner Sermaye Servisi

Evrak Servisi

Santral Birimi Hizmetlerinin Takibi

Halkla İlişkiler- Basın Birimi

Destek ve Kalite Hizmetleri Takibi

İnşaat, Bakım, Onarım Takibi

Biyomedikal - Klinik Mühendislik

Müdür Yardımcısı

Meral KURT DURMUŞ

Verimlilik Birimi

Sağlık Bakım Hizmetleri

Çamaşırhane Hizmetleri

Ayniyat Saymanlığı

Sosyal Servis

Dr.Sezayi PAMUK

Merkez Polikliniği

Uz.Dr.Yusuf KARALİ

Süleymaniye Ek Hizmet Binası

Dr. Oğuz ÖKSÜZLER

Osmaniye Polikliniği

Dr.Alper ÖZEL

Zeytinburnu Polikliniği

Sağlık Kurulu

Sivil Savunma

Sakin OTLU

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uz.Dr.Mehmet Berfe CANBERK

Biyokimya Laboratuvarı

Doç.Dr.Berrin Berçik İNAL

Radyoloji Laboratuvarı– MR-BT-USG- Girişimsel Radyoloji

Doç.Dr.Nuri Özgür KILIÇKESMEZ

Patoloji Laboratuvarı

Doç. Dr. Esra Canan KELTEN TALU

Eczane – Sıhhi Sarf

Ecz.Şükran KABADAYI

Endoskopi Ünitesi

Doç.Dr.Hasan BEKTAŞ

Sterilizasyon Ünitesi

Uz.Dr.Nagehan Didem SARI

Nükleer Tıp

Prof.Dr.Tevfik Fikret ÇERMİK

Göz Kliniği ve Ameliyathanesi

Uz.Dr.Özen AYRANCI OSMANBAŞOĞLU

Diyaliz Ünitesi

Uz.Dr.Şennur KÖSE

Dahiliye Klinikleri - Solunum Laboratuvarı

Doç.Dr.Feray AKBAŞ

KBB Kliniği ve Ameliyathanesi - Uyku

Laboratuvarı - Odyoloji Laboratuvarı

Prof.Dr.Özgür YİĞİT

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi- Koroner Anjio Ünitesi

Doç.Dr.Turgut KARABAĞ

Üroloji Kliniği, Ameliyathanesi ve

ESWL Ünitesi

Uz.Dr.M.Gökhan TOKTAŞ

Ortopedi Kliniği ve Ameliyathanesi

Prof.Dr.Yusuf ÖZTÜRKMEN

Kadın Doğum Kliniği ve Ameliyathanesi-

Septik Ünitesi-Doğumhane

Uz.Dr.Haluk BACANAKGİL

Kadın Doğum Acil

Doç.Dr.Ali Galip ZEBİTAY

İnfertilite Servisi

Uz.Dr.Şener YALÇINKAYA

Yenidoğan Ünitesi

Doç.Dr. Serdar CÖMERT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Uz.Dr.Gamze ÖZGÜRHAN

Çocuk Hastalıkları Acil

Uz.Dr.Aslı KIBRIS

Genel Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi -

Acil Ameliyathanesi

Doç.Dr.Serkan SARI

Nöroloji Kliniği

Doç.Dr.Ufuk EMRE

Beyin Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi

Uz.Dr.Nail DEMİREL

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

(Yoğun Bakım Üniteleri)

Prof.Dr.Veysel ERDEN

Ağrı Ünitesi

Ameliyathaneler

Tıbbi Onkoloji ve Ayaktan Kemoterapi

Uz.Dr.Rıza Umar GÜRSU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği-

Fizik Tedavi Ünitesi

Doç.Dr.Ebru AYTEKİN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uz.Dr.Nagehan DİDEM SARI

Dermatoloji Kliniği- PUVA

Doç.Dr.Ayşe Esra KOKU AKSU

Acil Tıp Kliniği

Uz.Dr. Özgür DİKME

Diyet Uzmanlığı

Dyt.Sancar YAZLAK

Hematoloji Ünitesi

Uz.Dr.Mehmet Hilmi DOĞU

Transfüzyon Merkezi

Uz.Dr.Mehmet Berfe CANBERK

Radyasyon Onkolojisi

Uz.Dr.Özlem MERMUT