T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Bölüm Kalite Sorumluları


Başhekimlik

Dr.Yusuf KARALİ/Serpil KAYALI

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mükerrem ALPAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Şaduman ÖZMAY

Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Seyhan KESKİN

Arşiv Birimi

Hasta Taşıma, Karşılama ve Yönlendirme Elemanı Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

Cenaze ve Morg İşlemleri Birimi Hizmetleri

Teknik Servis Hizmetleri

Terzihane Birimi Hizmetleri

Berberlik Hizmetleri

Muayene ve Komisyon Birimi

Müdür Yardımcısı

Serpil KAYALI

Kreş Hizmetleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri

İstatistik Birimi Hizmetleri

Adli ve Hukuk İşleri Birimi Hizmetler

Bilgi İşlem Birimi

Sigorta İşlemleri

Uluslararası Hasta Birimi

Satın Alma – Gider Tahakkuk Servisi

Müdür Yardımcısı

Elif GÜLERCE ARSLAN

Hizmet Alımı Kontrol Birimi

Doğrudan Temin Birimi

Fatura Servisi

Müdür Yardımcısı

Nihal TÜRKOĞLU ÖNDER

Sosyal Hizmetler

Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmetleri

Gelir Tahakkuk Servisi

TİG İşlemleri

Nöbetçi Memurluk Hizmetleri

Personel Servisi

Müdür Yardımcısı

Mehmet MUSTAFA ÇELEBİ

Garaj Birimi Hizmetlerinin Takibi

Maaş Tahakkuk - Döner Sermaye Servisi

Evrak Servisi

Santral Birimi Hizmetlerinin Takibi

Halkla İlişkiler- Basın Birimi

Destek ve Kalite Hizmetleri Takibi

İnşaat, Bakım, Onarım Takibi

Biyomedikal - Klinik Mühendislik

Müdür Yardımcısı

Meral KURT DURMUŞ

Verimlilik Birimi

Ayniyat Saymanlığı

Çamaşırhane Hizmetleri

Müdür Yardımcısı

Demet DUMAN

Eğitim Birimi

Sosyal Servis

Dr.Sezayi PAMUK

İkram DOĞAN

Merkez Polikliniği

Uz.Dr.Yusuf KARALİ

Dr.Muhammet Alp YILMAZGİL

Yeliz YALÇIN

Süleymaniye Ek Hizmet Binası

Dr. Oğuz ÖKSÜZLER

Zehra SARI

Osmaniye Polikliniği

Sağlık Kurulu

Dr.Alper ÖZEL

Aysel ŞİMŞEK

Zeytinburnu Polikliniği

Dr.Alper ÖZEL

Şaziye KIRBAŞ

Sivil Savunma

Sakin OTLU

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Uz.Dr.Mehmet Berfe CANBERK

Nursena BALCI

Biyokimya Laboratuvarı 

Doç.Dr.Berrin Berçik İNAL

Muhittin USTA

Radyoloji Laboratuvarı – MR-BT-USG- Girişimsel Radyoloji

Doç.Dr.Nuri Özgür KILIÇKESMEZ

Hasan AK

Patoloji Laboratuvarı

Uz. Dr. Gülben ERDEMHUQ

Tuğba AYŞAR

Eczane – Sıhhi Sarf

Ecz.Şükran KABADAYI

Endoskopi Ünitesi

Doç.Dr.Hasan BEKTAŞ

Şebnem CİHAN

Sterilizasyon Ünitesi

Uz.Dr.Nagehan Didem SARI

Seyhan BABUŞCU

Nükleer Tıp

Prof.Dr.Tevfik Fikret ÇERMİK

Burcu KOZANLILAR

Göz Kliniği ve Ameliyathanesi

Uz.Dr.Özen AYRANCI OSMANBAŞOĞLU

Ülkü DAYAR

Diyaliz Ünitesi

Uz.Dr.Şennur KÖSE

Ebru KILIÇ

Dahiliye Klinikleri - Solunum Laboratuvarı

Doç.Dr.Feray AKBAŞ

Gülten KÜÇÜKAL

KBB Kliniği ve Ameliyathanesi - Uyku

Laboratuvarı - Odyoloji Laboratuvarı

Prof.Dr.Özgür YİĞİT

Duygu AYDOĞAN

Sevim DİLAVER

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi- Koroner Anjio Ünitesi

Doç.Dr.Turgut KARABAĞ

Nuray BEKTAŞ

Üroloji Kliniği, Ameliyathanesi ve

ESWL Ünitesi

Uz.Dr.M.Gökhan TOKTAŞ

Tuğba DENİZHAN

Sevim DİLAVER

Ortopedi Kliniği ve Ameliyathanesi

Prof.Dr.Yusuf ÖZTÜRKMEN

Hatice ARSLAN

Nuray YILMAZ

Kadın Doğum Kliniği ve Ameliyathanesi-

Septik Ünitesi-Doğumhane-Acil

Uz.Dr.Haluk BACANAKGİL

Semayer ZÜLCAN

Nuray YILMAZ

Gülen KAVSA

Betül ÜNCU

Elif ATEŞ

İnfertilite Servisi

Uz.Dr.Şener YALÇINKAYA

Seher DEMİR

Yenidoğan Ünitesi/Bebek Odası

Doç.Dr. Serdar CÖMERT

Aysun YILMAZ

Türkan ŞİMŞEK

Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Uz.Dr.Gamze ÖZGÜRHAN

İpek TURAN

Çocuk Hastalıkları Acil

Uz.Dr.Aslı KIBRIS

Figen Özen KESKİN

Genel Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi -

Acil Ameliyathanesi

Doç.Dr.Serkan SARI

Cemile SARIMEHMETOĞLU

Havva ŞENEL

Nöroloji Kliniği

Doç.Dr.Ufuk EMRE

Ayşegül DORUK

Beyin Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi

Uz.Dr.Nail DEMİREL

Ayşegül DORUK

Havva ŞENEL

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

(Yoğun Bakım Üniteleri)

Prof.Dr.Veysel ERDEN

Ayşe Serçin SEVİNÇ NARİÇİ

Hasret TEKİN

Tülay ÜŞÜMÜŞ

Hülya BEKLER

Tuğçe CAN

Münevver ÖZKAN

Ağrı Ünitesi

Ameliyathaneler

Tıbbi Onkoloji ve Ayaktan Kemoterapi

Uz.Dr.Sinem AKBAŞ

Betül KARS

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği- 

Fizik Tedavi Ünitesi

Doç.Dr.Ebru AYTEKİN

Tuğba DENİZHAN

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uz.Dr.Nagehan Didem SARI

Meryem KEÇECİ

Dermatoloji Kliniği- PUVA

Doç.Dr.Ayşe Esra KOKU AKSU

Ülkü DAYAR

Acil Tıp Kliniği

Uz.Dr. Özgür DİKME

İlknur KARAGÖL

Diyet Uzmanlığı

Dyt.Aysun NAZLI

Hematoloji Ünitesi

Uz.Dr.Mehmet Hilmi DOĞU

Ceylan BAŞARAN

Transfüzyon Merkezi

Uz.Dr.Mehmet Berfe CANBERK

Hülya YAVUZ

Radyasyon Onkolojisi

Uz.Dr.Özlem MERMUT