T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Özdeğerlendirme Planı


DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM(ilgili birimler)

KALİTE STANDART
MADDELERİ

1.DÖNEM

2.DÖNEM

PLANLANAN
DEĞERLENDİRME TARİHİ

PLANLANAN
DEĞERLENDİRME TARİHİ


KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

KURUMSAL YAPI

KKU01-KKU02-KKU03-KKU04-KKU05-KKU06-KKU07-KKU08

Mayıs 2018

Kasım 2018

KALİTE YÖNETİMİ(Kalite Yönetim Birimi, Başhekimlik)

KKY01-KKY02-KKY03-KKY04-KKY05-KKY06-KKY07-KKY08-KKY09-KKY10-KKY11-KKY12-KKY13

Mayıs 2018

Kasım 2018

DOKÜMAN YÖNETİMİ(Kalite Yönetim Birimi, Tüm Birimler)

KDY01-KDY02-KDY03-KDY04-KDY05

Mayıs 2018

Kasım 2018

RİSK YÖNETİMİ( İş sağlığı ve Güvenliği Birimi)

KRY01-KRY02-KRY03-KRY04-KRY05

Mayıs 2018

Kasım 2018

GÜVENLİK RAPORLAMA(Tüm Birimler)

KGR01-KGR02-KGR03-KGR04-KGR05

Mayıs 2018

Kasım 2018

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ(Sivil Savunma, Tüm Birimler)

KAD01-KAD02-KAD03-KAD04-KAD05-KAD06-KAD07-KAD08-KAD09-KAD10-KAD11-KAD12-KAD13

Mayıs 2018

Kasım 2018

EĞİTİM YÖNETİMİ(Eğitim Birimi, Tüm birimler)

KEY01-KEY02-KEY03-KEY04-KEY05

Mayıs 2018

Kasım 2018

SOSYAL SORUMLULUK HİZMETLERİ(Hastane Yöneticiliği, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü)

KSS01-KSS02-KSS03-KSS04

 

Mayıs 2018

Kasım 2018

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

HASTA DENEYİMİ(Hasta Hakları Birimi, Kalite Yönetim Birimi, Hasta Bakım Hizmetleri, Sosyal Hizmet Birimi)

HHD01-HHD02-HHD03-HHD04-HHD05-HHD06-HHD07-HHD08-HHD09-HHD10-HHD11-HHD12-HHD13

Mayıs 2018

Kasım 2018

HİZMETE ERİŞİM (Hasta Bakım Hizmetleri, Eğitim Birimi, Hasta Taşıma Karşılama Danışma Yönlendirme)

HHE01-HHE02-HHE03-HHE04-HHE05

Mayıs 2018

Kasım 2018

YAŞAM SONU HİZMETLER (Kalite ve Destek Hizmetler Müdürü)

HYS01-HYS02-HYS03-HYS04-HYS05-HYS06-HYS07-HYS08

Mayıs 2018

Kasım 2018

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI(Başhekimlik, Eğitim Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Kurum Tabibi, Kalite Birimi)

HSÇ01-HSÇ02-HSÇ03-HSÇ04-HSÇ05- HSÇ06-HSÇ07-HSÇ08-HSÇ09-HSÇ10-HSÇ11-HSÇ12

Mayıs 2018

Kasım 2018

SAĞLIK HİZMETLERİ

HASTA BAKIMI( Hasta Bakım Hizmetleri)

SHB01-SHB02-SHB03-SHB04-SHB05-SHB06-SHB07-SHB08-SHB09-SHB10-SHB11-SHB12-SHB13-SHB14-SHB15-SHB16-SHB17-SHB18-SHB19-SHB20-SHB21-SHB22-SHB23

Mayıs 2018

Kasım 2018

İLAÇ YÖNETİMİ(Eczane, Hasta Bakım Hizmetleri, Atık Yönetimi)

SİY01-SİY02-SİY03-SİY04-SİY05-SİY06-SİY07-SİY08-SİY09-SİY10-SİY11-SİY12-SİY13-SİY14-SİY15

Mayıs 2018

Kasım 2018

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ(Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Hasta Bakım Hizmetleri)

SEN01-SEN02-SEN03-SEN04-SEN05-SEN06-SEN07-SEN08-SEN09-SEN10-SEN11-SEN12

Mayıs 2018

Kasım 2018

STERİLİZASYON HİZMETLERİ(Sterilizasyon Ünitesi)

SSH01-SSH02-SSH03-SSH04-SSH05-SSH06-SSH07-SSH08-SSH09-SSH10-SSH11

Mayıs 2018

Kasım 2018

TRANSFÜZYON HİZMETLERİ(Kan Merkezi, Hasta Bakım Hizmetleri)

STH01-STH02-STH03-STH04-STH05-STH06-STH07-STH08-STH09-STH10-STH11

Mayıs 2018

Kasım 2018

RADYASYON GÜVENLİĞİ (Radyoloji Birimi, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp Kliniği, Ameliyathaneler, Girişimsel Anjio)

SRG01-SRG02-SRG03-SRG04-SRG05-SRG06-SRG07-SRG08-SRG09-SRG10-SRG11-SRG12-SRG13-SRG14-SRG15

Mayıs 2018

Kasım 2018

ACİL SERVİS (Acil Servis)

SAS01-SAS02-SAS03-SAS04-SAS05-SAS06-SAS07-SAS08-SAS09-SAS10-SAS11-SAS12-SAS13-SAS14

Mayıs 2018

Kasım 2018

AMELİYATHANE HİZMETLERİ(Ameliyathaneler, Teknik Servis Birimi, Hasta Bakım Hizmetleri, Atık Yönetimi)

SAH01-SAH02-SAH03-SAH04-SAH05-SAH06-SAH07-SAH08-SAH09-SAH10-SAH11-SAH12

Mayıs 2018

Kasım 2018

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ(Yoğun Bakım Ünitesi, Teknik Servis, Atık Yönetimi)

SYB01-SYB02-SYB03-SYB04-SYB05-SYB06-SYB07-SYB08-SYB09-SYB10

Mayıs 2018

Kasım 2018

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ(Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Teknik Servis)

STD01-SYD02-SYD03-SYD04-SYD05-SYD06-SYD07-SYD08-SYD08-SYD09-SYD10-SYD11-SYD12

Mayıs 2018

Kasım 2018

DOĞUM HİZMETLERİ(Doğumhane, Kadın Doğum Servisi)

SDH01-SDH02-SDH03-SDH04-SDH05-SDH06-SDH07

Mayıs 2018

Kasım 2018

DİYALİZ ÜNİTESİ(Diyaliz Ünitesi, Teknik Servis)

SDİ01-SDİ02-SDİ03-SDİ04-SDİ05-SDİ05-SDİ06-SDİ07-SDİ08-SDİ09-SDİ10-SDİ11-SDİ12-SDİ13-SDİ14

Mayıs 2018

Kasım 2018

PSİKİYATRİ HİZMETLERİ

DEĞERLENDİRME DIŞI

DEĞERLENDİRME DIŞI

DEĞERLENDİRME DIŞI

BİYOKİMYA LABORATUVARI(Biyokimya Laboratuvarı)

SBL01-SBL02-SBL03-SBL04-SBL05-SBL06-SBL07-SBL08-SBL09-SBL10-SBL11-SBL12-SBL13-SBL14-SBL15

Mayıs 2018

Kasım 2018

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI(Mikrobiyoloji Laboratuvarı)

SML01-SML02-SML03-SML04-SML05-SML06-SML07-SML08-SML09-SML10-SML11-SML12-SML13-SML14-SML15-SML16-SML17-SML18

Mayıs 2018

Kasım 2018

PATOLOJİ LABORATUVARI(Patoloji Laboratuvarı)

SPL01-SPL02-SPL03-SPL04-SPL05-SPL06-SPL07-SPL08-SPL09-SPL10-SPL12-SPL13-SPL14-SPL15

Mayıs 2018

Kasım 2018

DOKU TİPLEME LABORATUVARI

DEĞERLENDİRME DIŞI

DEĞERLENDİRME DIŞI

DEĞERLENDİRME DIŞI

DESTEK HİZMETLER

TESİS YÖNETİMİ(Başhekimlik, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü)

DTY01-DTY02-DTY03-DTY04-DTY05-DTY06-DTY07-DTY08-DTY09-DTY10-DTY11-DTY12-DTY13-DTY14-DTY15

Mayıs 2018

Kasım 2018

OTELCİLİK HİZMETLERİ(Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü, Tüm Birimler)

DOH01-DOH02-DOH03-DOH04-DOH05-DOH06-DOH07-DOH08-DOH09-DOH10-DOH11-DOH12-DOH13-DOH14-DOH15-DOH16

Mayıs 2018

Kasım 2018

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ(HBYS)

DBY01DBY02-DBY03-DBY04-DBY05-DBY06-DBY07-DBY08-DBY09-DBY10-DBY11-DBY12-DBY13-DBY14-DBY15-DBY16

Mayıs 2018

Kasım 2018

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ(Klinik Mühendislik Birimi, Hasta Bakım Hizmetleri)

DMC01-DMC02-DMC03-DMC04-DMC05-DMC06-DMC07-DMC08-DMC09

Mayıs 2018

Kasım 2018

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ(Arşiv Birimi, Hasta Bakım Hizmetleri)

DTA01-DTA02-DTA03-DTA04-DTA05-DTA06-DTA07

Mayıs 2018

Kasım 2018

ATIK YÖNETİMİ (Kalite ve Destek Hizmetleri Müdür, Hasta Bakım Hizmetleri, Eğitim Birimi)

DAY01-DAY02-DAY03-DAY04-DAY05

Mayıs 2018

Kasım 2018

DIŞ KAYNAK KULLANIMI(Satın Alma Birimi)

 

DDK01-DDK02-DDK03

Mayıs 2018

Kasım 2018

GÖSTERGE YÖNETİMİ

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ(Kalite Yönetim Birimi, İlgili Birimler)

GGİ01-GGİ02-GGİ03-GGİ04-GGİ05-GGİ06-GGİ07

Mayıs 2018

Kasım 2018

BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER(Kalite Yönetim Birimi, İlgili Birimler)

GBKY01-GBAD01-GBAD02-GBAD03-GBAD04-GBEY01-GBEY02-GBHD01-GBSÇ01-GBSÇ02-GBSÇ03-GBSÇ04-GBSÇ05-GBSÇ06-GBSÇ07-GBSÇ08-GBHB01-GBHB02-GBİY01-GBEN01-GBEN02-GBEN03-GBEN04-GBEN05-GBEN06-GBEN07-GBTH01-GBRG01-GBRG02-GBAS01-GBAS02-GBAS03-GBAS04-GBAH01-GBAH02-GBAH03-GBYB01-GBYB02-GBYB03-GBYD01-GBDH01-GBDH02-GBDH03-GBDH04-GBDH05-GBDH06-GBDİ01-GBDİ02-GBDİ03-GBBL01-GBBL02-GBBL03-GBBL04-GBBL05-GBML01-GBML02-GBML03-GBML04-GBML05-GBML06-GBML07-GBML08-GBPL01-GBPL02-GBPL03-GBBY01-GBBY02-GBTA01

Mayıs 2018

Kasım 2018

KLİNİK GÖSTERGELER(Kalite Yönetim Birimi, İlgili Birimler)

GKKA01-GKKA02-GKKA03-GKKA04-GKKA05-GKKA06- GKKA07-GKKA08-GKKA09-GKKA10-GKKA11-GKKA12- GKKA13-GKKA14-GKKA15-GKKA16-GKKA17-GKKK01-GKKK02-GKAR01-GKAR02-GKAR03-GKAR04-GKAR05-GKAR06-GKAR07-GKAR08-GKAR09-GKAR10-GKAR11-GKAR12-GKAR13-GKAR14-GKDM01-GKDM02-GKDM03-GKDM04-GKDM05-GKDM06-GKDM07-GKDM08-GKDM09-GKDM10-GKDM11-GKDM12-GKDM13-GKDM14-GKDM15-GKDM16-GKDM17-GKDM18-GKDM19-GKDM20-GKİN01-GKİN02-GKİN03-GKİN04-GKİN05-GKİN06-GKİN07- GKİN08-GKİN09-GKİN10-GKİN11-GKİN12-GKİN13-GKİN14-GKİN15-GKİN16-GKİN17-GKİN18-GKİN19-GKKO01-GKKO02-GKKO03-GKKO04-GKKO05-GKKO06-GKKO07-GKKO08-GKKO09-GKKO10

Mayıs 2018

Kasım 2018

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

EKİP SORUMLUSU

Serpil Kayalı

Binnur Palaska

Cemile Sarımehmetoğlu

Demet Duman

Ebru Kılıç

Gülay Aldemir

İlknur Çoban

Meral Kurt Durmuş

Merve Bahadır

Merve Aydın

Nilüfer Cengiz

Semayer Zülcan

Şebnem Cihan

 

EKİP ÜYESİ

Ayşe Serçin Sevinç

Ayşegül Doruk

Aysun Güneyi

Burcu Akay

Derya Kırımlı

Duygu Ünal

Gülnur Gülser

Gülbahar Albayrak

Havva Şenel

İlknur Öztekin

Kenan Gümüş

Murat Birşey

Makbule Güneş Tokgöz

Narin Mutlu

Sevgi Öztürk

Sevil Yazar

Özlem Önal

Ülkü Dayar