T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Projelerimiz


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında ve "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler"

Proje-1: 
Sorumlu Birim: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı(www.ua.gov.tr)
Program: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri Larenks Kanserli Hastaların Hayata Yeniden Uyumunda Sağlık Çalışanları
Hayata Yeniden Dönüş
Proje Bütçesi: 8190 Avro
Proje Sahibi Kuruluş: SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uygulama Yeri: SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Açıklama: 

Proje-2 : 
Helath Educatıonand Promotion in Society-İnstitutional and Civic initiatives” POLONYA / LODZ, 07-10 Haziran 2011
Program: Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Çalışma Ziyareti
Proje Katılımcısı: Doç.Dr.Özgür Yiğit

Proje 3: Çalışma Ziyaretleri 2011 akademik yılı 2.döneminde
“Helath Educatıon and Promotion in Society” POLONYA / LODZ,”
Program: Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Çalışma Ziyareti
Proje Katılımcısı: Doç.Dr.Ramazan DANSUK

Proje 4: Ev Sahipliği
Program: Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ortak Konulu (Transversal) Program Çalışma Ziyaretleri 2012-2013 akademik döneminde 22-26 Eylül 2012 tarihleri arasında Health + Education : Quality Health Services” konusunda ev sahipliği yapacaktır.