İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi

İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon MerkeziMerkezimiz, uzman kadro ve modern cihazlarla hizmet sunmaktadır. Merkezimizde pediatrik (bebek, çocuk) ve erişkin hastalara yönelik sağlık hizmeti verilmektedir.

Merkezimizde yetişkin ve çocuk  hastaların odyolojik değerlendirmeleri, bebek grubunun doğumdan itibaren işitme taramaları ve gerektiğinde ileri odyolojik değerlendirmeleri yapılmaktadır.Koklear İmplant ameliyatı öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında gerekli odyolojik değerlendirmeler ve uygulamalar uzman odyologlar tarafından yürütülmektedir. İşitme cihazı ve koklear implant kullananan hastalar periyodik aralıklarla takip edilmektedir.Merkezimiz, Türkiye çapında her yeni doğan bebeğin işitmesinin test edilmesini ve böylece işitme kayıplarının erken belirlenmesini hedefleyen Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı kapsamında referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Hastanemizin hakem hastane olması nedeniyle, mediko-legal vakaların işitme değerlendirmeleri merkezimizde yapılmaktadır.

İşitme-Konuşma Eğitimi Ünitesinde, koklearimplantlı, işitme kayıplı hastalar ile gecikmiş konuşma, artikülasyon ve fonolojik bozukluğu bulunan hastalara işitme-konuşma eğitimi verilmekte olup, aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

İhtiyaç duyulan çocuk hastaların, özel eğitiminde rol alan özel eğitim öğretmeni ve okula giden çocukların sınıf öğretmenleri ile iletişim kurularak çocuğun en kaliteli düzeyde eğitim almasına katkı sağlanmaktadır. Koklear implant ameliyatı planlanan hastaların psikolojik uygunlukları ekibimizde yer alan Uzman Psikolog tarafından değerlendirilmektedir.

Gereksinim duyulduğu durumlarda, merkezimizde takibi yapılan işitme kayıplı, koklearimplantlı, konuşma ve ses bozukluğu olan hastalar ile hasta yakınlarına psikolojik destek hizmeti sunulmaktadır.

Merkezimizde Verilen Hizmetler

Komple Odyolojik Tetkik(Saf Ses Odyometri, Çocuk Odyometri,Yüksek Frekans Odyometri, Serbest Alan Odyometrisi, Görsel Şartlandırma Odyometrisi, Davranım Odyometrisi), İmmitansmetrik İnceleme(226 Hz ve Yüksek frekans timpanometri, geniş bant timpanometri, akustik refleks, Östaki Fonksiyon testleri, refleks decay), İşitsel Beyin Sapı Cevabı(Klik ABR, Tonal ABR, Kemik ABR), ASSR, Otoakustik Emisyon Testi(TE ve DP), İşitme Cihazı Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Koklear İmplant Fittingi (Programlama), Yenidoğan İşitme Taraması, Denge Testleri (Pozisyonel Testler, Okülamotor Testler, Kalorik Testler, VEMP), Ses Terapisi, Konuşma Bozuklukları Tedavisi (Kekemelik, Gecikmiş Konuşma, Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukların tedavisi), Çocuk İşitme ve Konuşma Eğitimi, Dil ve Konuşma Değerlendirmesi (PLS4, DGTT II, BBFT II), İşitsel Algı Becerilerinin Değerlendirilmesi (EARS, ÇĠAT, MAIS, MUSS).

Merkezimizdeki Test Ekipmanları

6 adet odyometre cihazı, 1 adet işitme cihazı objektfi uygulama sistemi(REM+serbest alan sistemi+VRA sistemi mevcut), 1 adet geniş bant timpanometre,  2 adet impedansmetre, 2 adet yüksek frekans timpanometre, 3 adet ABR cihazı( 1 tanesinde VEMP+ASSR modülü mevcut), 2 adet otoakustik emisyon cihazı, 3 adet tarama ABR cihazı + 6 sessiz kabin+ 1 adet VNG cihazı, 1 adet vHIT+1 adet postürografi, 1 adet hava kalorik test cihazı, 1 adet su kalorik test cihazı, 3 ayrı koklear implant ürününün programlama sistemleri mevcuttur.
Randevu alma: Merkezimizden randevu almak için öncelikle hastanemizin Kulak-Burun-Boğaz Polikliğine başvurulması ve muayene olunması gerekmektedir. Doktor tarafından merkezimize yönlendirilen hastalar, sekreterliğe başvurmak suretiyle veya telefonla randevu alabilmektedir.


Adres: İşitme-Konuşma-Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, CerrahpaşaMah, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cd., 34098 Fatih/İstanbul

Alo 182 den ya da www.mhrs.gov.tr adresinden KBB Polikliniğine randevu alarak muayene zamanınızı belirleyebilirsiniz.