İnme Merkezi

İnme Merkezi

İnme merkezimiz Türk Nöroloji Derneği tarafından kılavuzlarda belirtiği şekilde oluşup haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir.  Ekip içerisinde ünitenin koordinasyonunu sağlayan 1 koordinatör (Nöroloji uzmanı), Nöroloji uzmanları, 1 beyin cerrahi uzmanı ve 1 girişimsel nöroradyoloji uzmanından oluşmaktadır.

Merkezimiz 4 yıldır öncüllerinin gelişmesiyle, önce diagnostik anjigrafi işlemlerine başlanarak oluşmuştur. Her gün 24 saat acil servise başvuran iskemik inme hastalarına ilk 4,5 saat içerisinde iv trombolitik, ilk 6 saat içerisinde trombektomi, embolektomi işlemleri uygulanabilmektedir. 
İnmeye acil müdahale kapsamı içerisinde ilk tanı konulmasını, tedaviye karar verilmesine ve tedavi uygulanmasını ve işlem sonrası hastaların izlenim doğru şekilde yapılması için oluşturulmuş kılavuz doğrultusunda hareket edilmektedir.

Hastanemiz şartlarında hastaların ilk olarak geldiği acil servis servisten hastanın izlendiği yoğun bakım ünitesine kadar tüm evrelerde (Acil, Nöroloji, Radyoloji, Yoğun bakım) eğitimli ve deneyimli ekip tarafından işlem akış düzenlenmesi oluşturulmuştur.

Merkezde Acil İşlemler  Dışında Vasküler Nöroloji Yaklaşımları Olarak, Nörosonoloji  (karotis vertebral usg-doppler, Beyin BT anjiografi, Beyin MR anjiografi, beyin ölümü tanısı destekleyici olarak cerebral sirkulatuvar arrestin göstermesi) ve Girişimsel Nöroradyoloji (stent yerleştirilmesi, tanısal anjiografi, trombektomi) yapılmakta olup; işlem sonrası takip Yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastalarda işlemlerin özelliğine göre izlem ve radyolojik görüntüleme planı izlenmektedir.