Ağrı Merkezi

Ağrı Tedavi Merkezi

Algoloji ünitesi  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulmuştur.  Kurulduğu andan itibaren akut ve kronik ağrı hastalarının tedavisi sürdürülmektedir. 

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez polikliniğindeki ağrı merkezi,  içinde her türlü donanıma sahip (c kollu skopi, ultrason, monitörizasyon ekipmanı vb) girişimsel işlemlerin uygulandığı girişimsel ağrı odası, 1 adet poliklinik odası ve girişimsel işlemler sonrası hastaların bir süre takip edildiği üniteden oluşmaktadır.

Algoloji  bölümü, her türlü kronik  ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayın şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Kanser ağrısı, baş ağrıları, yüz ağrıları-nevraljiler, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, zona ağrıları, nedeni belirlenemeyen ağrılar bu bölümde tedavi edilme çalışılmaktadır. Algoloji birimi ayaktan hastalara poliklinik hizmeti yanında, hastanede çeşitli kliniklerde yatan hastalar için konsültasyon hizmeti de vermektedir.

Kronik ağrısı olan hastaların tedavileri ilaçla ve/veya ilaç dışı girişimsel yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.  Ağrı kişisel bir deneyimdir ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları gerektirir. Bu nedenle tedaviler her hasta için yapılan ayrıntılı muayeneler sonrası kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Kronik  ağrı tedavisi multidisipliner yaklaşımı gerektirir. Bu nedenle gerekli olan hallerde diğer disiplinlerle de yakın işbirliği içinde görüşleri alınarak tedavi düzenlenir.

Girişimsel işlemler genellikle günübirlik olarak gerçekleştirilmekte ve hastalar birkaç saat izlendikten sonra taburculukları gerçekleştirilmektedir. Gece yatmaları gereken hastalar Algoloji Birimi adına yataklı serviste (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Binasında) yatırılmaktadır.