Obezite Merkezi


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Obeziteyle Mücadele Acil Eylem Planı' kapsamında Türkiye genelinde açılmış olan obezite merkezlerinin ilk örneklerinden biridir.


Obezite merkezi sorumlu hekimi Doç. Dr. Feray Akbaş Danimarka’da Kopenhag Üniversitesinde obezite eğitimi almış, sonrasında çeşitli ülkelerde obezite kongre ve kursları ile Cambridge Üniversitesi Clare College’da Uluslararası Obesite Birliği (IASO) tarafından düzenlenen obezite yaz okuluna katılıp online sınavı geçerek ilgili kurul tarafından değerlendirilip obezite alanında ‘National SCOPE Fellowship’ almaya hak kazanmıştır (SCOPE: Specialist certification of obesity professional education). 10 yıldır yürütmekte olduğu obezite polikliniği EASO (Avrupa Obezite Derneği) tarafından uluslararası alanda akreditasyon alarak COM (collaborating center of obesity management /Avrupa Obezite Merkezi) olmaya hak kazanmıştır. Halen Türkiye Obezite Araştırma Derneği yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteridir.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezinde; 1 sorumlu hekim, 2 diyetisyen, 1 psikolog, 2 hemşire ve 2 fizyoterapist aktif olarak görev yapmaktadır. Ayrıca dahiliye, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, psikiyatri ve genel cerrahi konsültan hekimleri bulunmaktadır.
Obezite merkezinde obezitesi olan yani vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzerinde olan bireyler, bu multidisipliner ekip tarafından 1 yıl boyunca takip ve tedavi edilmekte, sonrasında da koruma programına alınmaktadır.
Obezite tedavisinin önemli bir parçası da terapötik hasta eğitimidir. Her hastanın multidisipliner bir yaklaşımla, hekim, beslenme uzmanı, egzersiz uzmanı, hemşire ve psikologdan oluşan bir ekip tarafından değerlendirilip, bireysel ve/veya toplu eğitimler verilmesi hasta uyumunu arttırmakta ve bireyin tedavisine aktif katılımıyla başarı oranını yükseltmektedir. Burda amaç kalıcı yaşam tarzı değişikliğine odaklanmaktır. Bu nedenle obezitesi olan bireylere yeterli zamanın ayrılabildiği, aynı ekip tarafından uzun sure izlenebildiği özelleşmiş merkezlerin varlığı önem kazanmaktadır. Hastanemiz Obezite Merkezi de bu amaca hizmet etmektedir.