Hastanemizde Verilen Özellikli Hizmetler

ERCP (ENDOSKOPİK RETROGRAD COLANJİO PANKREATOGRAFİ)
VAR
KAPSAMLI ONKOLOJİ MERKEZİ + ONKOLOJİ TANI ve TEDAVİ MERKEZİ
VAR
ONKOLOJİ TANI ve TEDAVİ MERKEZİ
VAR
ROP PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TANI ve TEDAVİ MERKEZLERİ
VAR
UYKU LABORATUVARI
VAR
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ ÜYTE MERKEZLERİ
VAR
KBRN ARINDIRMA ÜNİTELERİ
VAR
AKTİF
YOĞUN BAKIM 1. BASAMAK
VAR
28 YATAK
YOĞUN BAKIM 2. BASAMAK
VAR
24 YATAK
YOĞUN BAKIM 3. BASAMAK
VAR
31
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMI OLAN SAĞLIK TESİSLERİMİZ
VAR
30 YATAK
*WHİPPLE OPERASYONU (609.460) İŞLEMİ
VAR
68 İŞLEM
*POSTERİOR ELEMANLARIN OSTEOTOMİSİ, TEK VERTEBRA SEGMENTİ (613.630) İŞLEMİ
VAR
8 İŞLEM
*ARTRODEZ ANTERİOR, İNTERBODY TEKNİĞİ İLE (613.770) İŞLEMİ
VAR
8 İŞLEM
*ANEVRİZMA AMELİYATLARI, AYNI KESİDE ÇOKLU (615.360) İŞLEMİ
VAR
40 İŞLEM
*ANEVRİZMA AMELİYATLARI (615.380) İŞLEMİ
VAR
176 İŞLEM
*KAİDE TÜMÖRLERİ (615.490) İŞLEMİ
VAR
152 İŞLEM
*KÖŞE TÜMÖRLERİ CERRAHİSİ (615.530) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*POSTERİOR FOSSA TÜMÖRLERİ CERRAHİSİ (615.570) İŞLEMİ
VAR
192 İŞLEM
*TRANSSFENOİDAL HİPOFİZEKTOMİ (615.600) İŞLEMİ
VAR
72 İŞLEM
*BEYİN AVM EMBOLİZASYONU/AV FİSTÜL TEDAVİLERİ (802.740) İŞLEMİ
VAR
28 İŞLEM
*ENDOVASKÜLER SEREBRAL ANEVRİZMA TEDAVİSİ (802.760) İŞLEMİ
VAR
164 İŞLEM
*AKUT İNMEDE TROMBEKTOMİ (802.891) İŞLEMİ
VAR
36 İŞLEM
*KULAK KEPÇESİ REPLANTASYONU (618.220) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM