Information
10.10.2017

BİLGİ EDİNME 

            Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.
            4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatlar için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimine aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilir.

Posta veya bizzat yapılacak başvuralar;

İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Adres:  Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cd. PK: 3409 adresine,

Fax ile yapılacak başvurular;

Fax: (0212) 459 6230 

Elektronik Posta ile yapılacak başvurular ise;

İlgili formlar eksiksiz doldurularak iletisim@istanbuleah.gov.tr  posta adresine yapılmalıdır.
Ÿ 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Ÿ Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Başvuru Formları

Ÿ Gerçek Kişiler İçin
Ÿ Tüzel Kişiler İçin