Önemli Linkler
09.10.2017

Sağlık Bakanlığı

http://www.saglik.gov.tr

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

http://www.tkhk.gov.tr/

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

http://www.kalite.saglik.gov.tr/

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/06_nisan_2011/4hcgyonetmelik.pdf

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/14_subat_2012/1402yonerge.pdf