Bölüm Kalite Sorumluları
09.10.2017

Başhekimlik

Dr.Emine Elvan ÇİFTLİK

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mükerrem ALPAK

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü V.

Elif UZEL

Mutfak ve Yemekhane Hizmetleri

Müdür Yardımcısı

Serpil KAYALI

Arşiv

Muayene ve Komisyon Birimi

Kreş Hizmetleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri

İstatistik Birimi Hizmetleri

Adli ve Hukuk İşleri Birimi Hizmetler

Bilgi İşlem Birimi

Biyomedikal Mühendisi

 

Klinik Mühendislik

 

Satın Alma – Gider Tahakkuk Servisi

Müdür Yardımcısı

Elif GÜLERCE ARSLAN

Hizmet Alımı Kontrol Birimi

Çamaşırhane Hizmetleri

Hasta Taşıma, Karşılama ve Yönlendirme Elemanı Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Doğrudan Temin Birimi

Cenaze ve Morg İşlemleri Birimi Hizmetleri

 

Müdür Yardımcısı

Nihal TÜRKOĞLU ÖNDER

Ayniyat Saymanlığı

Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmetleri

Fatura Servisi

Gelir Tahakkuk Servisi

Nöbetçi Memurluk Hizmetleri

Personel Servisi

 

 

 

 

 

Müdür Yardımcısı

Mehmet MUSTAFA ÇELEBİ

Garaj Birimi Hizmetlerinin Takibi

Maaş Tahakkuk - Döner Sermaye Servisi

Evrak Servisi

Berberlik Hizmetleri

Santral Birimi Hizmetlerinin Takibi

Güvenlik Hizmetleri

Terzihane Birimi Hizmetleri

Teknik Servis

Sosyal Servis

Dr.Sezayi PAMUK

Halkla İlişkiler- Hasta Hakları

Dr.Emine Elvan ÇİFTLİK

Merkez Polikliniği

Uz.Dr.Yusuf KARALİ

Osmaniye Polikliniği

Dr.Alper ÖZEL

Kızılelma Polikliniği

Sağlık Kurulu

Sivil Savunma

Sakin OTLU

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Uz.Dr.Muzaffer FİNCANCI

Biyokimya Laboratuvarı 

Doç.Dr.Berrin Berçik İNAL

Radyoloji Laboratuvarı - MR-BT-USG 

Doç.Dr.Nuri Özgür KILIÇKESMEZ

Patoloji Laboratuvarı

Doç.Dr.Erol Rüştü BOZKURT

Eczane – Sıhhi Sarf

Ecz.Hatice ÖZEN

Endoskopi Ünitesi

Doç.Dr.Hasan BEKTAŞ

Sterilizasyon Ünitesi

Uz.Dr.Nagehan Didem SARI

Nükleer Tıp

Prof.Dr.Tevfik Fikret ÇERMİK

Göz Kliniği ve Ameliyathanesi

Doç.Dr.Kadir ELTUTAR

Diyaliz Ünitesi

Uz.Dr.Şennur KÖSE

Dahiliye Klinikleri - Solunum Laboratuvarı

Uz.Dr.Mehmet Emin PİŞKİNPAŞA

KBB Kliniği ve Ameliyathanesi - Uyku

Laboratuvarı - Odyoloji Laboratuvarı

Prof.Dr.Özgür YİĞİT

Koroner Bakım Ünitesi

Uz.Dr.Yasin YÜKSEL                                 

Üroloji Kliniği, Ameliyathanesi ve

ESWL Ünitesi

Uz.Dr.M.Gökhan TOKTAŞ

Ortopedi Kliniği ve Ameliyathanesi

Prof.Dr.Yusuf ÖZTÜRKMEN

Kadın Doğum Kliniği ve Ameliyathanesi-

Septik Ünitesi-Doğumhane

Uz.Dr.Haluk BACANAKGİL

Yenidoğan Ünitesi

Uz.Dr.Arzu Pakize KAÇAN

Genel Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi -

Acil Ameliyathanesi

Doç.Dr.Serkan SARI

Nöroloji Kliniği

Doç.Dr.Ufuk EMRE

Beyin Cerrahi Kliniği ve Ameliyathanesi

Uz.Dr.Nail DEMİREL

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

(Yoğun Bakım Üniteleri)

Doç.Dr.Veysel ERDEN

Ağrı Ünitesi

Ameliyathaneler

Tıbbi Onkoloji ve Ayaktan Kemoterapi

Uz.Dr.Rıza Umar GÜRSU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği- 

Fizik Tedavi Ünitesi

Doç.Dr. Nil SAYINER ÇAĞLAR

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Uz.Dr.Muzaffer FİNCANCI

Dermatoloji Kliniği- PUVA

Prof.Dr.Mehmet Salih GÜREL

Acil Tıp Kliniği

Doç.Dr.Hakan TOPAÇOĞLU

Diyet Uzmanlığı

Dyt.Havva Mehtap ÇIRAKKOCA

Hematoloji Ünitesi

Uz.Dr.Mehmet Hilmi DOĞU

Transfüzyon Merkezi

Uz.Dr.Mehmet Berfe CANBERK

Radyasyon Onkolojisi

Uz.Dr.Özlem MERMUT