Hastaneye gelmeden önce nelere dikkat etmeliyim?
09 Ekim 2017

  • Randevu saatinden 15 dakika önce muayene olacağınız yerde olmanız yeterlidir. Çok erken saatlerde gelmeyiniz.
  • Muayene için gerekli evraklarınızın(sağlık karnesi,vizite kağıdı, gibi)tam olmasına özen gösteriniz.
  • Hamileyseniz veya bu konuda şüpheniz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildiriniz.
  • Kullanmakta olduğunuz ilaçlarınız varsa bildiriniz.
  • Daha önce yapılmış test ve tetkik sonuçlarınızı lütfen yanınızda getiriniz.
  • Sizi muayene eden hekim tetkik isteminde bulunabileceğinden randevu gününde mümkünse aç geliniz (12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir).
  • Doktorunuzun önerilerine uyunuz ve sağlık ekibi ile işbirliği içinde olunuz.