Staja Başlamak İçin Gerekli Olan Belgeler
21 Ekim 2022

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 1. Öğrenci Belgesi  (Yeni tarihli olmalı, belgede fotoğraf yok ise 1 adet vesikalık fotoğraf)
 2. SGK İşe Giriş Bildirgesi  (Okul tarafından verilir)
 3. Kimlik Fotokopisi : 2 adet (Fotokopilere stajyerin; okulu, bölümü, telefonu ve Ziraat Bankası İban numaranızı yazınız)
 4. Tek Hekim Sağlık Raporu: Başlangıç için istenen belgelerinizin Eğitim Birimi tarafından kontrolünün ardından Hastanemiz İşyeri Hekimi tarafından staja başlayacağınız gün verilmektedir. (Rapor verilebilmesi için,Staj başlangıç tarihinden önce 2 Ay geçmemiş tahlil ve tetkikler kabul edilir.) Eğer elinizde son 2 aya ait tetkik ve tahlilleriniz yok ise, stajınız başlamadan 1 hafta önce  B Blok Merkez Polk. İşyeri Hekimliğine başvuru yapılıp tetkiklerin tamamlanması gerekmektedir.
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi : 2 adet fotokopi
 1. Kan Tahlilleri; Hemogram,  Glukoz , Üre, Kreatinin, AST (Aspartat transamilaz), ALT ( Alain aminotransferaz) (Sonuç Belgeleri  e- nabızdan da alınabilir)
 2. Elisa Tahlilleri: HbsAg, Anti HBs*, Anti HCV, Anti HIV (tahlil sonuçları e- nabızdan da alınabilir)

  *Anti HBs değerinin 10 ve 10 değerinin altında olması durumunda, yani sonuç negatif ise, Aile Hekiminizden Hepatit B aşısı yaptırdığınıza dair imza ve kaşeli aşı kartı fotokopisi gerekmektedir..

 3. Akciğer Grafi Raporu ( Rapor sonucu e-nabızdan da alınabilir)
 4. EKG
 5. Tetanoz Aşı Kartınızın Fotokopisi (Aile Hekiminiz tarafından yapılır)
 6. Stajyer öğrenciye ait Ziraat Bankası İBAN numarası ( Uygulamalı Ders Kapmasında gelen öğrenciler hariç)
 7.  Kan grubu kartınızınFotokopisi ( Tahlil sonuçları içinde de varsa kabul edilir )

Ek Olarak Üniversite Bölümünüz;

*Çocuk Stajı ise;  Suçiçeği (Varisella Zoster IgG markerleri), Hepatit A (Anti HAV IgG markerleri) istenir. Sonuç negatif ise aşılarını yaptırdığınıza dair imza ve kaşeli aşı kartının fotokopisi gerekmektedir

*Radyoterapi ise; Dozimetre

*Tıbbi Görüntüleme ise; Dozimetre, a tipik hücre açısından periferik yayma, TSH, serbest T4 sonuçları

*Beslenme ve Diyetetik ise; Hijyen Belgesi

*Patoloji ise; A tipik hücre açısından periferik yayma

*Anestezi, Ameliyathane ise; Solunum Fonksiyon Testi

*Mikrobiyoloji Laboratuvar ise; Hepatit A (anti HAV IgG markerleri) istenir.

*Yoğun Bakım ve immün süpresif hastaların bulunduğu bölüm ise;

VZV İgG ve İgM (Suçiçeği Aşısı) (İgG negatifliğinde aşılama yapıldığına dair aşı kartı fotokopisi)

Bölümünüz;

Tıp, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Odyoloji, Çocuk Gelişimi, Radyoloji, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme, Beslenme Diyetetik, Patoloji, Patoloji Teknikleri, Mikrobiyoloji ise; Beyaz önlük, yaka kartı

Ortez- protez, Diyaliz, Acil yardım, Parademik ise; Üst beyaz alt bordo forma üzerine yaka kartı,

Hemşirelik veya Ebelik ise; Okul formaları üzerine yaka kartı

Anestezi, Ameliyathane hizmetleri ise; Beyaz önlük üzerine yaka kartı (ameliyathaneye girişte yeşil formaları hastane tarafından verilecektir.)

Stajyerler Yaka kartlarına üniversitelerinin öğrenci kimlik kartlarını takabilirler.