Staj Evrakları
25 Şubat 2020

                                                                                                          Tüm Stajyer Öğrenciler için Gerekli Evraklar

Öğrenci belgesi: (Yeni tarihli olmalı, Belgede fotoğraf yok ise 1 adet vesikalık fotoğraf)
SGK belgesi: (Yeni tarihli)
Kimlik fotokopisi: 2 adet ( Fotokopinin ön yüzüne üniversite, bölüm ve telefon numaranızı yazınız.)
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Fotokopisi: 2 adet
Heyet raporu: Aslı veya Aslı gibidir onaylı ve tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışabilir, Hastanede çalışabilir, hastanede staj yapabilir, hemşire olarak staj yapabilir vb. ibareler olmalıdır.
Heyet raporu verilirken yapılan: Odyoloji işitme testi, Ekg, Akciğer grafi raporu Hemogram, ALT(Alain aminotransferaz), AST (Aspartat transamilaz), Üre, Kreatinin, Glukoz tahlil sonuç belgeleri,
Elisa tahlilleri sonuç belgesi: Anti Hbs (pozitif olmalı eğer; 10 ve 10 değerinin altındaysa mutlaka hepatit aşısı olması gerekiyor. Aşı kartı fotokopisi mutlaka olması gerekmektedir.
Tetanoz aşı kartı fotokopisi,
Kan grubu kartı fotokopisi,
Ziraat bankası İBAN numarası (Maaş mutemetliğine verilmek üzere)

                                                                                                                Yukarıdaki istenen belgelere ek olarak,

Üniversite Bölümünüz;

Radyoloji, Tıbbi görüntüleme ise;Dozimetre, Periferik yayma, Tsh, serbest T4, dermatoloji muayene sonuçları,
Radyoterapi ise; Dozimetre,
Patoloji Laboratuvar ise;  a tipik hücre açısından Periferik yayma ve solunum fonksiyon testi,
Beslenme Diyetetik bölümü ise; Hijyen belgesi,
Anestezi, Ameliyathane ise; Solunum fonksiyon testi,
Yoğun bakım ve immün süpresif hastaların bulunduğu bölüm ise; suçiçeği (Anti VV IgG markerleri),
Mikrobiyoloji Laboratuvar ise; Hepatit A (anti HAV IgG markerleri) istenir.

                                                                                                                              Stajyerlerin formalar

                                                                                            Hastanemizde staj yapacak kişilerin önlük veya formalarında,
                                                                                               Üniversite veya okul Logolarının bulunması zorunludur.


Bölümünüz;

Tıp, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Odyoloji, Çocuk gelişimi, Radyoloji, Radyoterapi, Tıbbi görüntüleme, Beslenme Diyetetik, Patoloji, Patoloji teknikleri, Mikrobiyoloji Laboratuvar, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi ise; Beyaz önlük, yaka kartı
Hemşirelik veya Ebelik ise; Okul formaları üzerine yaka kartı
Ortez Protez, Diyaliz ve Acil yardım veya Paramedik ise; Üst beyaz Alt bordo forma üzerine yaka kartı
Lise Öğrencileri için; İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği forma rengi kullanılacaktır. Okulunuzdan bilgi alınız.

YAKA KARTI ÖRNEĞİ
stajyer.JPG