Staj Yapacak Öğrenciler için Gerekli Olan Evraklar
16 Temmuz 2021

  Tüm Stajyer Öğrenciler için Gerekli Evraklar

*Öğrenci Belgesi: (Yeni tarihli olmalı, belgede fotoğraf yok ise 1 adet vesikalık fotoğraf)
*SGK belgesi: (Yeni tarihli)
*Kimlik fotokopisi: 2 adet ( Fotokopinin ön yüzüne üniversite, bölüm ve telefon numaranızı yazınız.)
*İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Fotokopisi  ( 2 adet )

*Tam Teşeküllü Heyet Raporu: Göz, Kbb, Psikiyatri, Nöroloji, Dahiliye, Ortopedi branşlarını içeren; aslı veya aslı gibidir onaylı ve tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışabilir, hastanede çalışabilir, hastanede staj yapabilir, hemşire olarak staj yapabilir vb. ibareler olmalıdır.
*Heyet raporu verilirken yapılan: Odyoloji işitme testi, Ekg/fotokopisi, Akciğer grafi raporu ,Hemogram, ALT(Alain aminotransferaz), AST (Aspartat transamilaz), Üre, Kreatinin, Glukoz tahlil sonuç belgeleri.

*Elisa Tahlilleri Sonuç Belgesi: Hbs Ag,  Anti HBS (Anti HBS sonucunuz pozitif olmalı; eğer  10 ve 10 değerinin altındaysa yani sonuç negatif ise mutlaka Hepatit B aşısı olunması gerekiyor. Aşı kartı fotokopisi  gerekmektedir.)  Antı HCV,  Antı HİV
*Tetanoz Aşı Kartı Fotokopisi,
*Kan Grubu Kartı Fotokopisi,
*Ziraat Bankası İBAN Numarası (Maaş mutemetliğine verilmek üzere).


                                             
Yukarıdaki istenen belgelere ek olarak,

Üniversite Bölümünüz;


*Çocuk Stajıise; Suçiçeği (Varisella Zoster  Virus IgG markerleri), Hepatit A (Anti HAV IgG markerleri) istenir. Sonuç negatif ise aşı kartları fotokopisi gerekmektedir.
*Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme ise; Dozimetre, Kan Tahlil Sonucu ( periferik yayma) ve  DERMATOLOJİ muayene sonuçları,
*Radyoterapi ise; Dozimetre,
*Patoloji Laboratuvar ise;  a tipik hücre açısından periferik yayma ,
*Beslenme Diyetetik bölümü ise; Hijyen Belgesi,
*Anestezi, Ameliyathane ise; Solunum Fonksiyon Testi,
*Yoğun bakım ve immün süpresif hastaların bulunduğu bölüm ise; Su çiçeği (Anti VZV IgG ) markerleri,
Mikrobiyoloji Laboratuvar ise; Hepatit A (anti HAV IgG markerleri) istenir.

                                                 Stajyerlerin formalar

 
Hastanemizde staj yapacak kişilerin önlük veya formalarında,
 Üniversite veya okul Logolarının bulunması zorunludur.


Bölümünüz;

Tıp, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Odyoloji, Çocuk gelişimi, Radyoloji, Radyoterapi, Tıbbi görüntüleme, Beslenme Diyetetik, Patoloji, Patoloji teknikleri, Mikrobiyoloji Laboratuvar, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi ise; Beyaz önlük, yaka kartı
Hemşirelik veya Ebelik ise; Okul formaları üzerine yaka kartı
Ortez Protez, Diyaliz ve Acil yardım veya Paramedik ise; Üst beyaz alt bordo forma üzerine yaka kartı
Lise Öğrencileri için; İl Sağlık Müdürlüğü`nün belirlediği forma rengi kullanılacaktır. Okulunuzdan bilgi alınız.YAKA KARTI ÖRNEĞİ