Tıbbi Mikrobiyoloji

 Tıbbi Mikrobiyoloji 


Acil Laboratuvarı, Acil Servis’te izlenmekte olan ve serviste yatmakta olan hastalardan numunelerin (mesai saatleri dışında) kabul edilerek çalışıldığı birimdir; klinik kimya analizörü, tam otomatik idrar analizörü, hormon analizörü, tam otomatik koagülometre, kan sayımı cihazı (ve yedeği) bulunmaktadır.

Hasta numuneleri Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarına kabul edildiği saatten itibaren 6 saat içerisinde, Acil Laboratuvarımıza ulaştırıldıktan sonra ise 1 saat içerisinde, test sonuçlarının bilgileri elde edilebilmektedir. Laboratuvar test kılavuzları, numune kabul kriterleri, numune red kriterleri, kritik parametrelerin panik değerleri, acil test parametreleri, ameliyat öncesi hazırlığı test panelleri konusunda tüm çalışanların bilgi sahibi olması, ve eğitimin sağlanması amacıyla intranet ortamında ilgili bölümler hazırlanmış, gerekli duyuru yapılmıştır. Hastaların Kan Alma Üniteleri’nde numunelerini vermeden istek barkodu basılması aşamasında hasta veya hasta yakınlarına, test sonuçlarını alacakları tarihi bildirmek üzere ‘takip kartı’ verilmektedir.Hastalar test sonuçlarını ilk başvurduğu bankodan alabileceği gibi, ayrıca hastanemizin web sitesinden (www.istanbuleah.gov.tr) de takip edebilmektedir.

“Laboratuvar Uç Tetkiki Sonuç Alma Hizmetleri” hizmet alımı kapsamında hastane dışı merkezlerde çalışılacak testler tanımlanmıştır. İstanbul Polikliniği giriş katında yapılanmış olan “irtibat bürosu”nda Test Kılavuzunda yer alan Dış Laboratuvar: Uç Test Listesinde adı geçen testler için uygun numuneler kabul edilmekte, hastane dışındaki özel bir laboratuvara uygun şartlarda ulaştırılması sağlanmaktadır.

Hastanemizde takip edilen hastaların dışında, imzalanmış olan protokol gereği, diğer hastanelerde takip edilen hastaların numuneleri de bu irtibat bürosunda kabul edilmektedir. Başvuran hasta veya hasta yakınlarına ‘takip kartları’nda belirtilen tarihte ilgili özel laboratuvarda çalışmakta olan branş hekimi (Biyokimya / Mikrobiyoloji) tarafından onaylanan hasta sonuç raporu teslim edilmektedir.Doktorlarımız ; 

Dr. Özlem UZUNKAYA
Tıbbi Mikrobiyoloji 

Dr. Mehmet Berke CANBERK
Tıbbi Mikrobiyoloji