Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya

Klinik Biyokimya Laboratuvarı’nda amaç; sağlıklı bireylerin saptanması, hastalık halinin tespiti, tedavisi ve takibi için vücut dışına alınan materyallerin işlenip belgelenmesidir. Hastanemizde Merkez Biyokimya Laboratuvarı, serviste yatmakta olan ve poliklinikte izlenmekte olan hastaların kan, idrar, BOS ve diğer vücut sıvılarında istenen testlerin çalışıldığı birimdir; klinik kimya analizörleri, modüler hormon analizörü, tam otomatik koagülometre ile çalışılmaktadır. Osmaniye Polikliniği Biyokimya Laboratuvarı, ayaktan hastaların idrar ve gaita kapsamında materyallerin kabul edildiği ve kapiller glukoz ölçümünün yapıldığı birimdir; tam otomatik idrar analizörü, idrar mikroskobisi analizörü ve binoküler mikroskopla (gerektiğinde teyit amaçlı) çalışılmaktadır. İstanbul Polikliniği İdrar Laboratuvarı, yine ayaktan hastaların idrar ve gaita kapsamında materyallerin kabul edildiği birimdir; aynı sistemlerle çalışılmaktadır.

Acil Laboratuvarı, Acil Servis’te izlenmekte olan ve serviste yatmakta olan hastalardan numunelerin (mesai saatleri dışında) kabul edilerek çalışıldığı birimdir; klinik kimya analizörü, tam otomatik idrar analizörü, hormon analizörü, tam otomatik koagülometre, kan sayımı cihazı (ve yedeği) bulunmaktadır.

Hasta numuneleri Merkez Biyokimya Laboratuvarına kabul edildiği saatten itibaren 6 saat içerisinde, Acil Laboratuvarımıza ulaştırıldıktan sonra ise 1 saat içerisinde, test sonuçlarının bilgileri elde edilebilmektedir. Laboratuvar test kılavuzları, numune kabul kriterleri, numune red kriterleri, kritik parametrelerin panik değerleri, acil test parametreleri, ameliyat öncesi hazırlığı test panelleri konusunda tüm çalışanların bilgi sahibi olması, ve eğitimin sağlanması amacıyla intranet ortamında ilgili bölümler hazırlanmış, gerekli duyuru yapılmıştır. Hastaların Poliklinik İdrar Laboratuvarları’nda ve Kan Alma Üniteleri’nde numunelerini vermeden istek barkodu basılması aşamasında hasta veya hasta yakınlarına, test sonuçlarını alacakları tarihi bildirmek üzere ‘takip kartı’ verilmektedir. Hastalar test sonuçlarını ilk başvurduğu bankodan alabileceği gibi, ayrıca hastanemizin web sitesinden (www.istanbuleah.gov.tr) de takip edebilmektedir.

“Laboratuvar Uç Tetkiki Sonuç Alma Hizmetleri” hizmet alımı kapsamında hastane dışı merkezlerde çalışılacak testler tanımlanmıştır. İstanbul Polikliniği giriş katında yapılanmış olan “irtibat bürosu”nda Test Kılavuzunda yer alan Dış Laboratuvar: Uç Test Listesinde adı geçen testler için uygun numuneler kabul edilmekte, hastane dışındaki özel bir laboratuvara uygun şartlarda ulaştırılması sağlanmaktadır.

Hastanemizde takip edilen hastaların dışında, imzalanmış olan protokol gereği, diğer hastanelerde takip edilen hastaların numuneleri de bu irtibat bürosunda kabul edilmektedir. Başvuran hasta veya hasta yakınlarına ‘takip kartları’nda belirtilen tarihte ilgili özel laboratuvarda çalışmakta olan branş hekimi (Biyokimya / Mikrobiyoloji) tarafından onaylanan hasta sonuç raporu teslim edilmektedir.

Hastanemizde Klinik – Laboratuvar işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabalar devam etmektedir. Geleceğe yönelik hedeflerimiz arasında ‘analiz öncesi’ (pre-analitik) ve ‘analiz sonrası’ (post-analitik) süreçlerin iyileştirilmesi bulunmaktadır.Bütün bu laboratuvar hizmetlerinin üretilmesinde, tüm laboratuvar çalışanlarının özverili, samimi, dikkatli ve disiplinli oluşunun önemi büyüktür.Ülkemizin öncelikli ISO çalışmaları ve belgesi olan hastanemizin Biyokimya Laboratuvarı olarak toplam kalite yönetimi sürecinde hedeflenen değerler doğrultusunda çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir.

Doktorlarımız ; 


Dr. Hale ARAL
Tıbbi Biyokimya