Radyoloji


Radyoloji

Ana binada 3 adet konvansiyonel röntgen cihazı (CR uyumlu), 1 adet TV'li floroskopi cihazı, 1 adet spiral bilgisayarlı tomografi cihazı, 8 adet renkli Doppler ultrasonografi cihazı, 1 adet gri skala ultrasonografi cihazı, 1 adet kemik dansitometre cihazı, 2 adet Doppler ultrasonografi cihazı (hizmet alımı), 1 adet dijital mammografi cihazı (hizmet alımı), 1 adet 64 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı (hizmet alımı), 1 adet 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı(hizmet alımı), 2 adet 1.5 Tesla manyetik rezonans görüntüleme cihazı (hizmet alımı),

Merkez Poliklinikte 1 adet dijital röntgen cihazı, acil serviste 1 adet dijital röntgen cihazı,

Osmaniye Semt Polikliniğinde 2 adet dijital röntgen cihazı, 1 adet renkli dopler ultrasonografi cihazı, 1 adet 16 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı,1 adet konvansiyonel röntgen cihazı(hizmet alımı), 1 adet TV’li floroskopi cihazı( hizmet alımı),

Zeytinburnu Semt polikliniğinde 1 adet dijital röntgen cihazı, 1 adet renkli dopler cihazı bulunmaktadır.

 Acil serviste bulunan röntgen bölümü, acil ultrasonografi bölümü, bilgisayarlı tomografi bölümü ve manyetik rezonans görüntüleme bölümlerinde kesintisiz olarak 24 saat hizmet verilmektedir.

Patolojik ve histolojik tanı için, gerek görülen olgulara görüntüleme eşliğinde biopsi, yine gerek görülen olgulara görüntüleme eşliğinde girişim yapılmaktadır.

TV'li floroskopi cihazıyla özofagografi, çift kontrast mide ve duodenum, ince barsak ve çift kontrast kolon grafisi işlemleri yapılmakta ayrıca gerek duyulduğunda diğer floroskopik incelemeler yapılmakta, görüntüler dijital ortamda elde olunmaktadır.

Acil serviste çekimler DR teknolojisi ile kasetsiz bilgisayarlı ortamda, diğer direk röntgen çekimleri CR ile kaset kullanılarak bilgisayar ortamında elde olunmaktadır.

RBS-PACS sistemiyle hasta dosya bilgileri görüntüleriyle birlikte bilgisayarlı ortamda daha ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve tüm bilgiler kaydedilmektedir.Doktorlarımız ; 


Dr. Yeşim KARAGÖZ
Radyoloji 

Dr. Hanife ÖZDEMİR
Radyoloji 

Dr. Mustafa Hilmi KÜÇÜKİSLAMOĞLU
Radyoloji 

Dr. Abdullah Soydan MAHMUTOĞLU
Radyoloji