Nöroloji

Nöroloji

Kliniğimizde 25 yatak mevcuttur. Kliniğin 3 odası tek kişilik, 11 odası ikişer kişiliktir. Samatya’da 4 tane, Osmaniye’de 3 tane, Zeytinburnu’nda 1 tane olmak üzere toplam 8 poliklinik yapılmaktadır EMG çekimleri ana binada ve poliklinik binasında olmak üzere iki ayrı yerde yapılmaktadır. Ana binadaki EMG odasında 2 adet EMG çekim cihazı bulunmaktadır. Burada 1 teknisyen ve dönüşümlü olarak hizmet veren 8 hekim tarafından EMG çekimleri yapılmaktadır. Poliklinik binasındaki EMG odasında 5 adet EMG makinası ve 1 adet magnetic stimülatör bulunmaktadır.Burada 3 hekim ve 3 teknisyen tarafından EMG çekimleri yapılmaktadır.Hizmet alımı şeklinde yapılan EMG çekimleri en geç 7 gün içinde gerçekleştirilmekdir.Türkiye’ de en kısa sürede EMG çekimlerini kliniğimiz gerçekleştirmektedir. Kliniğimizde 1 adet EEG çekim odası bulunmaktadır. Görüntüleme yöntemleri olarak Radyoloji bölümünde yer alan 3 adet bilgisayarlı tomografi cihazı,2 adet 1.5 tesla MR (Manyetik Rezonans) cihazı,renkli doppler USG cihazı ve Nükleer Tıp Birimine bağlı olarak PET kullanılmaktadır.