Sınav Sonuçları Açıklandı
20 Mart 2018


1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahallî İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde; Kurumumuzda hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilerden 696 sayılı KHK'de belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp başvurusu kabul edilenlere yönelik 05.03.2018 – 12.03.2018 tarihleri arasında kurumumuz İstanbulEğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde, ilan edilen personele sözlü sınav yapılmıştır.
Sözlü sınavda başarılı olan personel listesi ekte sunulmuştur. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ilan tarihinden itibaren 4 gün içerisinde kurumumuz başhekimliğinden kabul edilecektir. İşbu ilan tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlgililere ilânen tebliğ olunur.

Sınav Sonuçları için Tıklayınız.