T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji


Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, 1 klinik şefi, 5 uzman doktor, 6 asistan doktor, 5 hemşire, 2 personel ve 22 yatakla 26.01.2005 tarihinde açılmıştır. Kliniğimizin açıldığı tarihten itibaren Klinik İdari Sorumlusu görevini Dr. Muzaffer Fincancı yürütmektedir