Genel Cerrahi

Genel Cerrahi


Bugün gelinen noktada 1 Klinik idari ve 1 Eğitim sorumlusu, 2 Eğitim görevlisi, 4 Başasistan, 18 uzman doktor ve 10 asistan doktor ile sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Kliniğimizde her türlü acil ve elektif cerrahi müdahale başarıyla uygulanmaktadır. Laparoskopik cerrahi ve günümüzün en yeni teknikleri konusunda oldukça deneyimli bir ekiple hizmet sunulmaktadır. Poliklinik hizmetleri yanında hastalara endoskopi hizmeti de verilmektedir. Genel Cerrahi alanına giren tüm ameliyatların yanı sıra karaciğer ve safra yolları cerrahisinde ileri düzeyde ameliyatlar yapılmaktadır. Hastanemizde şu an görev yapmakta olan 3 plastik cerrahi uzmanı da bu dalda hizmet vermektedir. Endoskopi Ünitesi 2014 yılında merkez binada yer alan yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır. ERCP dahil tanısal ve çoğu terapötik işlemler yapılmaktadır. Endoskopi ünitemizde, 25 Cerrahi uzmanı, 2 gastroenteroloji uzmanı, 7 hemşire ve 3 personel hizmet vermektedir. Diğer hastaneler dahil bilgi ve beceri artırmak amaçlı eğitim verilmektedir. Hastaneler arasında yapılan protokol ve sevklerle tüm İstanbul'a ve diğer illere hizmet veren ünitemizde yılda 18907 (2014 yılı) endoskopik işlem yapılmaktadır. Endoskopi merkezimiz Türk Cerrahi Derneği tarafından eğitim merkezi olarak seçilmiş ve konuda teşekkür belgeleri ile taltif edilmiştir.Dr. Acar AREN
Eğitim Görevlisi

Dr. Cihad TATAR
Genel Cerrahi


Dr. Bülent AKÇE
Genel Cerrahi

Dr. Kenan BÜYÜKAŞIK
Genel Cerrahi