Beyin ve Sinir Cerrahisi

KLİNİĞİN FİZİKİ İMKANLARI (ALTYAPI BİLEŞENLERİ)

KAPASİTE


TEKNOLOJİ

SERVİS YATAĞI SAYISI

21

CERRAHİ MİKROSKOP SAYISI

2

YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI

24

C KOLLU

HAFTALIK AMELİYAT MASASI

5+4

ULTRASONİK ASPİRATÖR

KLİNİĞE AİT YOĞUN BAKIM


İNTRAOPERATİF USG


ARAŞTIRMA LABORATUARLARI
KLİNİK BÜNYESİNDE VEYA AYNI KURUM İÇİNDE

İNTRAOPERATİF BT


MİKROCERRAHİ


İNTRAOPERATİF MR


ANATOMİ


İNTRAOPERATİF ANJİYO


MOLEKÜLER


NÖRONAVİGASYON


DİĞER (BELİRTİNİZ)


STEREOTAKSİ SİSTEMİ
STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ


YILLIK ORTALAMA AMELİYAT SAYILARI

NÖROONKOLOJİ

150

BASİT SPİNAL

150

PERİFERİK SİNİR

200

NÖROVASKÜLER

100

KOMPLEKS SPİNAL

100

PEDİATRİK


NÖROTRAVMA

50

FONKSİYONEL


RADYOCERRAHİ


KLİNİĞİN TARİHÇESİ

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi “Samatya İşçi Sigortalar Hastanesi” 60’lı yılların başında eğitim hastanesi olarak kuruldu. İstanbul’daki en gelişmiş Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Samatya Hastanesi idi. Bu hastaneye kafa travması ve spinal travmaya maruz kalmış pek çok hasta müracaat ediyordu. Ancak nöroşirürjiyen bulunmadığından bu hastalara ya müdahale edilemiyor ya da Genel Cerrahi tarafından yetersiz müdahalelerde bulunulabiliyordu. O yıllarda Dr. Hami DİLEK kendisine önerilen sözleşmeli nöroşirürjiyen olarak çalışma teklifini kabul etti. Ve Dr. Mithat DÖLEN ( Genel Cerrahi Uzmanı ) gönüllü olarak Dr. DİLEK’e asistan olmayı kabul etti. Ve böylece 03.02.1963 tarihinden itibaren resmen Nöroşirurji Servisi kurulmuş oldu. Ve ilerleyen yıllarda yüzlerle ifade edilecek disk hernisi ameliyatları , kranioplasti ameliyatları, travmalar ve tümör ameliyatları yapıldı. Böylece ülkemizde sigorta hastanelerinde ilk Nöroşirurji Kliniği Dr. Hami DİLEK tarafından Samatya Hastanesinde kuruldu. Dr. Hami DİLEK 1969 yılında sağlık problemleri nedenleri ile ayrıldığında yurt dışından yeni dönen Dr. Adnan GÜRKAYNAK’a “ Samatya İşçi Sigortalar Hastanesi” ne gelmesini önerdi ve bu öneri ile Dr. GÜRKAYNAK Samatya Hastanesi’ne tayin edildi. Daha sonraki yıllarda uzun süre hiçbir nöroşirurji uzmanı bu hastanede görev yapmamıştır. Ta ki 1994 yılında Op. Dr. Halit TOGAY’ın ataması ile tekrar nöroşirurji ameliyatları başladı.
Hastanemizde çalışmış Beyin Cerrahisi uzmanları kronolojik sıraya göre:   Op. Dr. Halit TOGAY,  Op. Dr. Zafer ÖZGÜN,  Op. Dr. Şafak ULUER, Op. Dr. Olcay AVCI,  Op. Dr. Feridun KUBİLAY,  Op. Dr. Cumalı AKSOY,  Doç.. Dr. Aytaç AKBAŞAK,  Doç. Dr. Erol TAŞDEMİROĞLU, Op. Dr. Ahmet ŞENGÖZ, Op. Dr. Candan HUNDEMİR, Op. Dr. Hasan ÇETİN,  Doç. Dr. Kadir KOTİL, Op. Dr. Neslihan KÖKSAL, Op. Dr Veysel ANTAR, Op. Dr. Nuriye Güzin ÖZDEMİR, Prof.Dr. Kaya KILIÇ, Op.Dr. Bilgehan SOLMAZ,  Op.Dr. Yavuz SAMANCI, Op.Dr. Okan TÜRK, Op.Dr.Mehmet YAMAN, Op.Dr. İ.Burak ATCI,  Prof.Dr. Adem YILMAZ,  Op.Dr. Nail DEMİREL, Prof.Dr. Ayhan KOÇAK ve Op.Dr.Selçuk ÖZDOĞAN‘dır.
2008 yılında kliniğin Eğitim Kliniğine dönüşmesinden önce Doç. Dr. Aytaç AKBAŞAK klinik sorumlusu olarak tayin edilmiştir, Dr. AKBAŞAK’ın emekliliği sonrası Op. Dr. Feridun KUBİLAY 2 yıl boyunca aynı görevi sürdürmüştür.  2009 yılında Doç. Dr. Kadir KOTİL  şef vekili olarak kliniğe görevlendirildi,  2010 yılında Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği kadroya müracaat edenler arasından  Prof. Dr. Kaya KILIÇ kliniğe atanan ilk Klinik Şefi olmuştur. Daha sonra Prof.Dr.Adem Yılmaz klinik eğitim şefi olarak görev yapmıştır. Halen eğitim şefi olarak Prof.Dr. Ayhan KOÇAK görev yapmaktadır.
Kliniğimizden uzmanlığını alan asistanlar Op.Dr. Görkem BITIRAK, Op. Dr. Salim KATAR, Op.Dr.Rabia TARİ, Op.Dr.Tahsin SAYGI,  Op.Dr.Ersal KARAKAŞ, Op.Dr.Oğuz BARAN’dır.  Halen görev yapan asistanlar  Dr. Adil Can KARAOĞLU, Dr. Özgür BARAN ve Dr. Akif AMBARCIOĞLU, Dr. Emre EĞİLMEZ, Dr. Mehmet Özgür YILMAZ, Dr. Ömer Faruk ŞAHİN'dir.

Kliniğimizde yıllık ortalama 750 planlanmış Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyatı ve çok sayıda acil

hasta kabulü ile hizmet verilmektedir. Servisimiz 21 yatak kapasitelidir. Ayrıca lokal anestezi ile müdahale odası, lokal anestezi ile ameliyat edilen hastaların aynı gün içinde ameliyat sonrası kısa süreli takip ve tedavisine  imkan vermektedir.
Zeiss OPMI 88   ve Zeiss VARİO 700 mikroskop, Mikromotor, GE BRIVO  Skopi, Storz Nöroendoskop ve her türlü enstrüman bulunmaktadır.
Kliniğimizde vakaların tamamı mikrocerrahi yöntemiyle, özelliği olan olgular ise nöroendoskop ile ameliyat edilmekte ve tüm operasyonlar ekrandan izlenebilmektedir.
Hastanemizdeki 2 MRG, 3 BT , Sintigrafi, PET, PET CT cihazları ve 16 yataklı Yoğun Bakım desteği ile yılda yapılan 750 civarında ameliyatın yanında, Samatya Merkez Polikliniği ve Bakırköy Osmaniye Polikliniğinde de yılda yaklaşık 20.000 hastaya Beyin Cerrahisi Uzmanlarımız tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir.
Beyin Cerrahisi alanındaki tüm ameliyatların yapılabildiği kliniğimiz, deneyimli uzman kadromuz, yüksek ve çeşitli olgu sayımız, modern alt yapımız, çok iyi yetişmiş uzman ekibin çalıştığı merkezi yoğun bakım ünitemiz, düşük morbidite ve enfeksiyon oranlarımızla uzman eğitimi için de ideal bir eğitim kliniğidir.

 Kliniğimizdeki 21 hasta yatağı ve günde 2 ameliyat masası ile ortalama 750 olan yıllık ameliyat sayısını, hastanemizdeki deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, 23 hasta yatağına ve günde 2 ameliyat masası ile yıllık 1300 ün üzerinde ameliyat sayısına çıkarmayı planlamaktayız.
Beyin cerrahisi standart ameliyatlarına ek olarak kliniğimizde yapılmakta olan anevrizma, AVM, hipofiz cerrahisiyle birlikte 2012 senesinde yapılmaya başlanan epilepsi cerrahisi ve endoskopinin alınmasıyla birlikte başta üçüncü ventrikülostomi olmak üzere endoskopik ameliyatlar da yapılmaya başlanmıştır.  Ayrıca karotis endarterektomi ve diğer vaskuler ameliyatların yanısıra, girişimsel nöroradyoloji birimi ile ortak olarak yapılan endovaskuler ameliyatlarla birlikte kliniğimizin  gelişimi devam etmektedir.

Hedefimiz, hastalarımıza en iyi ve en güncel tedaviyi sunmaktır.
Uzmanlık öğrencilerimizi en son cerrahi teknikleri uygulayan uzmanlar olarak yetiştirmek bir diğer hedefimizdir. 

Kliniğimizde halen bir profesör, iki doçent, bir baş asistan ve dört uzman görev yapmakta ve altı asistan eğitim almaktadır.

KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER (SORUMLULAR, UZMANLAR, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ)

İDARİ GÖREVİ

ÜNVANI

AD SOYAD

İLGİ ALANI 1

İLGİ ALANI 2

İLGİ ALANI 3

EĞİTİM SORUMLUSU

PROF.DR.

AYHAN KOÇAK

NÖROVASKÜLER

KAFA TABANI

NÖROENDOSKOPİ

İDARİ SORUMLU

UZMAN DR.

NAİL DEMİREL

SPİNAL

NÖROVASKULER

NÖROONKOLOJİ


DOÇ. DR.

N.GÜZİN ÖZDEMİR

SPİNAL

NÖROONKOLOJİ

NÖROTRAVMA


DOÇ. DR.

İ.BURAK ATCI

SPİNAL

NÖROONKOLOJİ

MİNİMAL İNVAZİF-ALGOLOJİ


BAŞ ASİSTAN

BİLGEHAN SOLMAZ

FONKSİYONEL

SPİNAL

NÖROONKOLOJİ


UZMAN DR.

MEHMET YAMAN

SPİNAL

KAFA TABANI CER (HİPOFİZ)

PERİFERİK SİNİR


UZMAN DR.

VEYSEL ANTAR

NÖROVASKULER

NÖROONKOLOJİ

SPİNAL


UZMAN DR.

OKAN TÜRK

NÖROONKOLOJİ

KAFA TABANI CER

NÖROVASKÜLER    Doktorlarımız ; 

    Dr. Ayhan KOÇAK
    Beyin ve Sinir Cerrahisi 

    Dr. Nail DEMİREL
    Beyin ve Sinir Cerrahisi