Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Kliniğimizin Bugünkü Durumu

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'miz hastanemizde 5 ayrı katta bulunan; Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, KBB,Üroloji Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları,Beyin Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümlerine ait toplam 25 ameliyathaneye hizmet vermektedir.

Anestezi uyguladığımız yıllık ameliyat sayısı 17.300 civarıdır. Ameliyathanelerde günümüz çağdaş anestezi donanımlarının tamamı mevcuttur. Hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyata hazırlanması anestezi polikliniğimizce yapılmaktadır. Postoperatif ağrı tedavisi amacıyla gerekli olan her türlü analjezi yöntemi uygulanmakta ve akut ağrı takibi tarafından takip edilmektedir. Sedasyon gerektiren MRI işlemi yapılacak hastalar Salı günleri kabul edilmektedir. Anesteziye ihtiyaç duyulan hastalar endoskopi ünitesinde Kabul edilmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve uygulayan, deneyimli 120 personeliyle hizmet vermektedir.

Doktorlarımız ; 


Prof. Dr. Veysel ERDEN
Eğitim Görevlisi