T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Vizyon/ Misyon/Değerler


Vizyonumuz;   

Ülkemizin en iyi hastanesi olma”Misyonumuz;

 Sosyal sorumluluk anlayışı ve kalite hedefleri doğrultusunda çağdaş düzeyde tıp ve uzmanlık eğitimi alanında son gelişmeler ışığında nitelikli sağlık hizmeti sunmak


    

Değerlerimiz;

Hasta haklarına saygılı olmak,

Tıbbi etik kurallara bağlı olmak,

Bilgili, şeffaf ve güvenilir olmak,

Araştırmacı, özverili, sorumluluk sahibi ve toplum yararını gözetiyor olmak,

Yeniliklere açık olmak,

Değişime uyum sağlamak,

Katılımcı olmak,

Ekip ruhu ile işbirliği içinde olmak,

Dayanışma ve paylaşma ruhuna sahip olmak,

Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte, her an kaliteli hizmet sunmaktır.