نظام ادارة الجودة.

Hastanemizde TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 2000 yılında başlamıştır. 2002 yılında TSE-EN ISO 1994 belgesi alınan kurumumuz, 2002 yılından itibaren TS-EN ISO 9000 Belgesi’ne sahiptir. 2008 yılından itibaren TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi şartları uygulanmaktadır.

2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesiile, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve sağlık kurumlarının bu hedeflere ulaşmaları için ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları hız kazanmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”hasta ve çalışan güvenliğini öncelik olarak belirleyen,  hasta ve çalışanların görüşlerinin düzenli olarak değerlendirildiği ve personelin teşvik edilmesi sistemine dayayan, sağlık hizmet sunum kalitesini arttırmayı hedefleyen  çalışmalarımızın hız kazanmasını sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında başlatılan “Hizmet Kalite Standartları” çalışmaları hastanemizde ilk günden itibaren titizlikle uygulanmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli aralıklarla yapılan değerlendirmelerde hastanemizde üst yönetimin desteği ve çalışanların katılımı ile her dönem bir önceki dönemden daha başarılı sonuçlar alınmakta ve her geçen gün bir önceki günden daha kaliteli hizmet verilmektedir.


Kalite Yönetim Birimi; hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti faaliyetleri ile ilgili süreçlerin belirlenmesi, işleyiş sırasında ihtiyaç duyulan her tür dokümantasyonun oluşturulması ve takibinin yapılması ile süreçlerin kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıkların iyileştirilmesi, daha kaliteli, daha güvenli ve daha verimli hizmet sunumu için hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşma çalışmaları yapmak ve sonuçlarını kontrol etmekle görevlidir. Hasta ve hasta yakınları ile çalışanların dilek öneri ve görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi sürecine yansıtılması yine birimde yürütülen faaliyetlerden bazılarıdır.

Hastanemizde sunulan sağlık ve eğitim hizmeti sırasında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması birinci önceliğimiz olup yapılan her türlü düzenlemede mutlaka hasta ve çalışan güvenliği gözönünde bulundurulur. Bu amaçla oluşturulan konsey ve komitelere aktif  katılım ve her türlü desteğin sağlanması Kalite Yönetim Birimi çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden her türlü durumda gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler birimimiz tarafından işlevsellik açısından kontrol edilmektedir. 

Hastanenin bilişim ve bilişim alt yapısı ile ilgili çalışmalar Kalite Yönetim Birimi tarafından  planlanarak takip edilmektedir.

“Ülkemizin en iyi hastanesi olma” vizyonumuz doğrultusunda planlanan kalite seviyesine ulaşılması için çalışılır ve bu faaliyetlerle ilgili tüm veriler Kalite Yönetim Birimi’nde toplanır. Süreçlerin takibi ile önceden belirlenen hedeflere ve kalite seviyesine uygunluğu tespit etmek üzere periyodik olarak istatistiksel veriler toplanır ve üst yönetim ile birim kalite sorumlularının katıldığı toplantılarda değerlendirerek iyileştirme çalışmalruı planlanır.

2000 yılında başlayan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile oluşturulan dokümantasyonumuz mevzuat gereklilikleri ve günün koşulları gözönünde bulundurularak sürekli güncellenir.  

Hastanemizde kalite ile ilgili çalışmaların başlamasından itibaren günümüze kadar  hizmet sunum kalitesini arttırmak üzere çalışanlarımıza kalite ile ilgili teknik bilgi ve diğer kalite eğitimleri düzenli olark planlanmaktadır. Bunların yanısıra birim tarafından yönetim, iletişim, kaynak yönetimi, performans ölçme ve analiz gibi konularda eğitimler planlanarak gerçekleştirilmektedir. Bunların yanısıra çalışanlarımızın mesleki bilgi becerilerini geliştirmek üzere düzenli olarak yapılan eğitimler dışında oryantasyon eğitimleri ve diğer hizmetiçi eğitimlere de aralıksız ilgili birimler tarafından devam edilmekte olup Kalite Yönetim Birimi tarafından gerektiğinde doküman ve diğer destek verilmektedir.

Hastanemizin kuruluşunun 50.yılını kutlamak üzere 2010 yılı Ocak ayında ilkini düzenlediğimiz ve 2 gün süren “Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu”muza ülke genelinden yaklaşık 700 kişi katılmıştır. Bu tarihten itibaren hastanemiz kuruluş yıldönümünde “Samatya Günleri” adı altında düzenlemeye başladığımız sempozyum programına 2011 yılında “Sağlık Kuruluşlarında Çevre Yönetimi Sempozyumu” ile devam edilmiş olup yine ildışı dahil olmak üzere 450 kişilik katılım sağlanmıştır.

Sosyal sorumluluk anlayışı içinde, kalite hedefleri doğrultusunda, tıp alanındaki en son yenilikler ışığında kaliteli sağlık hizmeti sunmak, çağdaş düzeyde tıpta uzmanlık eğitimi vermektir.

Kalite Politikamız;

Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda;

- Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek,

- Etik kurallar çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapmak ve uzmanlık eğitimi vermek,

- Güvenilir, çağdaş, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

- Hastanemize başvuran hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

- Çalışan memnuniyetini göz önüne almak,

- Çalışanlar ve hastalar tarafından tercih edilebilir şartları oluşturmaktır.


 

مسؤلي قسم الجودة

26 Nisan 2018